דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

קבוצת נדי לרכב בע״מ

מספר תאגיד
514990316
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 6,962 ₪
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2013-11-17
ישראלית חברה פרטית
פעילה


הסדן 3, חולון
אצל: א.ת.
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
4,668 ₪
עבור רכבי מפקחים
בור מיגון רכבי מפקחים
עבור רכבי מפקחים
3,589 ₪
2התקשרויות
בור מיגון רכבי מפקחים
1,080 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
3,112 ₪
רכישת בוסטרים וממיר מתח עבור לרכב קמט מים.
גגון לרכב
רכישת בוסטרים וממיר מתח עבור לרכב קמט מים.
2,293 ₪
התקשרות אחת
גגון לרכב
819 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
900 ₪
כננת חשמלית
כננת חשמלית
900 ₪
התקשרות אחת