דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

נאם לייטינג בע״מ

מספר תאגיד
514908755
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 185,427 ₪
NUM LIGHTING LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2013-04-11
ישראלית חברה פרטית
פעילה


מרדכי (מוטה) גור 8, תל אביב - יפו
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הכלכלה והתעשייה
305,138 ₪
כלי סיוע ליצוא
פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
כלי סיוע ליצוא
185,427 ₪
2תמיכות
פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
119,711 ₪
2תמיכות