דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

אליאס בחית רו״ח, חשב מלווה

מספר תאגיד
514737774
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 2,456,677 ₪
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2012-02-21
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דרך הים 1, עתלית
אצל: אליאס בחית
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הפנים
2,651,365 ₪
מכרז 14/2017 למתן שירותי ייעוץ בתחומים כלכליים מוניציפאליים
חשב מלווה דיר אל אסד
חשב מלווה בקריית ים
מכרז 14/2017 למתן שירותי ייעוץ בתחומים כלכליים מוניציפאליים
2,419,237 ₪
4התקשרויות
חשב מלווה דיר אל אסד
194,688 ₪
התקשרות אחת
חשב מלווה בקריית ים
37,440 ₪
התקשרות אחת