דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

שרקון, בן עמי, אשר ושות' - משרד עורכי דין

מספר תאגיד
514636786
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 7,923,623 ₪
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2011-06-30
ישראלית חברה פרטית
פעילה


בר כוכבא 23, בני ברק
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
4,046,046 ₪
שירותי עו"ד שוטפים למנהל הדיור הממשלתי
מימוש זכות ברירה יועץ משפטי לעסקת הפרדת אחזקות
מכרז יועצים משפטיים
שירותי עו"ד שוטפים למנהל הדיור הממשלתי
2,095,340 ₪
3התקשרויות
מימוש זכות ברירה יועץ משפטי לעסקת הפרדת אחזקות
1,806,714 ₪
2התקשרויות
מכרז יועצים משפטיים
143,992 ₪
2התקשרויות
משרד המשפטים
2,830,408 ₪
רכישת שירותים
הזמנת רכש רגילה בתוך המכרז
הזמנת משיכה מהסכם בתוך המכרז 79.14
שירותי יעוץ משפטי - מיקור חוץ
רכישת שירותים
2,046,614 ₪
49התקשרויות
הזמנת רכש רגילה בתוך המכרז
426,490 ₪
התקשרות אחת
הזמנת משיכה מהסכם בתוך המכרז 79.14
342,200 ₪
14התקשרויות
שירותי יעוץ משפטי - מיקור חוץ
15,104 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
495,589 ₪
מתן שרותי יעוץ והכנת מסמכי התקשרות ללשכה המשפטית פ
מתן שרותי יעוץ והכנת מסמכי התקשרות ללשכה המשפטית פ
495,589 ₪
3התקשרויות
רשות המסים בישראל
310,595 ₪
יעוץ משפטי
ביצוע שמאות עבור כונסי נכסים
שכ"ט
יעוץ משפטי
275,000 ₪
התקשרות אחת
ביצוע שמאות עבור כונסי נכסים
20,255 ₪
התקשרות אחת
שכ"ט
15,340 ₪
2התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
247,118 ₪
תשלומים עבור שרותים משפטיים וייצוג רמ"י בתיקים
שכר טרחת עו"ד
חבר ועדה
תשלומים עבור שרותים משפטיים וייצוג רמ"י בתיקים
198,415 ₪
3התקשרויות
שכר טרחת עו"ד
31,493 ₪
2התקשרויות
חבר ועדה
17,210 ₪
2התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
77,220 ₪
שירותי יעוץ משפטי עבור המנהל האזרחי.
שירותי יעוץ משפטי עבור המנהל האזרחי.
77,220 ₪
2התקשרויות