דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חרמון מהנדסים בע״מ

#514256049

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות1,466,018
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2009-03-23
ישראלית חברה פרטית
פעילה


קרן היסוד 11, קריית שמונה
אצל: סבאג מאלק
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
1,466,018 ₪
כבישים ותנועה
תב"ע 75 יח"ד - דרכים (כבישים)
כבישים מפורט 61 יח"ד
קונסטרוקציה לקירות תומכי
כבישים ותנועה
751,222 ₪
2התקשרויות
תב"ע 75 יח"ד - דרכים (כבישים)
276,878 ₪
2התקשרויות
כבישים מפורט 61 יח"ד
232,911 ₪
התקשרות אחת
קונסטרוקציה לקירות תומכי
205,006 ₪
4התקשרויות