דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ס.מ. עדכונים מקצועיים בע״מ

#514011394

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות176,242
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2007-07-31
ישראלית חברה פרטית
פעילה


גלגל הפלדה 6, הרצליה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
הנהלת בתי המשפט
374,414 ₪
ספרים,
ספרות
כתב עת
חידוש מנוי לשנת 2016
ספרים,
221,635 ₪
4התקשרויות
ספרות
60,292 ₪
התקשרות אחת
כתב עת
52,393 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי לשנת 2016
40,094 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
11,541 ₪
חידוש מנוי
כתב עת
חידוש מנוי
9,645 ₪
5התקשרויות
כתב עת
1,895 ₪
התקשרות אחת
שירות התעסוקה הישראלי
7,466 ₪
מנוי שנתי
מנוי שנתי
7,466 ₪
3התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
2,503 ₪
מנוי לסקירה משפטית
מנוי לסקירה משפטית
2,503 ₪
התקשרות אחת
נציבות שירות המדינה
1,912 ₪
תשלום דמי מנוי לירחון "הסניגור"
תשלום דמי מנוי לירחון "הסניגור"
1,912 ₪
התקשרות אחת