דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

220 וולט בע״מ

#514008085

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
220 VOLT LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2007-07-23
ישראלית חברה פרטית
מחוסלת מרצון


מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
15,531 ₪
מקרר -מעון רוחמה
טרנזיסטורים ורדיו-טרנזיסטורים מעון רוחמה
מעון רוחמה-רדיו פנסוניק
קומקום חשמלי-מעון רוחמה
מקרר -מעון רוחמה
3,750 ₪
התקשרות אחת
טרנזיסטורים ורדיו-טרנזיסטורים מעון רוחמה
2,950 ₪
התקשרות אחת
מעון רוחמה-רדיו פנסוניק
2,880 ₪
התקשרות אחת
קומקום חשמלי-מעון רוחמה
2,250 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,701 ₪
3התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
4,620 ₪
מאורירם-מעון רוחמה
תנור אפיה-מעון רוחמה
מאורירם-מעון רוחמה
2,730 ₪
התקשרות אחת
תנור אפיה-מעון רוחמה
1,890 ₪
התקשרות אחת