דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

אחים מואסי אחזקות בע״מ

מספר תאגיד
513985911
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 115,886 ₪
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2007-06-04
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אצל: מואסי סמיח רו״ח ,המתנ״ס
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד המשפטים
459,107 ₪
דמ,נ שרעי באקעה
דמי ניהול ואחזקה שרעים בקעה שנת 2015
דמי ניהול שרעי בקעה 2016
דמ,נ שרעי באקעה
307,266 ₪
3התקשרויות
דמי ניהול ואחזקה שרעים בקעה שנת 2015
76,010 ₪
התקשרות אחת
דמי ניהול שרעי בקעה 2016
75,831 ₪
התקשרות אחת