דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אילת דיפו (ד.י.) בע״מ

#513799429

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות8,417
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2006-02-19
ישראלית חברה פרטית
פעילה


האומן 10, אילת
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות המסים בישראל
63,868 ₪
כלי בידוק רכב למעבר רבין
קומפרסור אויר למעבר רבין
רכישת ג'ק גיר לבורות הבידוק חיפה ואשדוד
אביזרים טכנים
כלי בידוק רכב למעבר רבין
49,641 ₪
התקשרות אחת
קומפרסור אויר למעבר רבין
8,663 ₪
התקשרות אחת
רכישת ג'ק גיר לבורות הבידוק חיפה ואשדוד
4,914 ₪
התקשרות אחת
אביזרים טכנים
650 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
44,653 ₪
בדק בית לתחנה אזורית אילת
בדק בית
השלמת ציוד לרכב געש תחנת אילת
בדק בית באר שבע
בדק בית לתחנה אזורית אילת
14,787 ₪
3התקשרויות
בדק בית
7,500 ₪
2התקשרויות
השלמת ציוד לרכב געש תחנת אילת
6,030 ₪
התקשרות אחת
בדק בית באר שבע
3,987 ₪
התקשרות אחת
אחרים
12,350 ₪
7התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
6,770 ₪
חבלי גרירה וקשירה לחוסמי דלק
כלי עבודה
חבלי גרירה וקשירה לחוסמי דלק
4,900 ₪
התקשרות אחת
כלי עבודה
1,870 ₪
התקשרות אחת