דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

מצוקי דרגות (2005) בע״מ

מספר תאגיד
513740365
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 7,653 ₪
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2005-10-06
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אצל: ד.נ. ים המלח
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המכון הגיאולוגי
6,425 ₪
פינוי מכולה וניתוק חשמל
דמי שימוש להקמת תחנה סיסמולוגית
פינוי מכולה וניתוק חשמל
4,937 ₪
התקשרות אחת
דמי שימוש להקמת תחנה סיסמולוגית
1,488 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
1,228 ₪
תשלום חשמל
תשלום חשמל
1,228 ₪
2התקשרויות