דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מוריה אדריכלים סטודיו מא בע״מ

#513731133

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות2,774,141
MORIA ARCHITECTS STUDIO MA LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2005-09-11
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דרור 7, תל אביב - יפו
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
2,774,141 ₪
נוף - תב"ע
תבע צור הדסה - הסבה לחוזה 63031
אדריכל נוף לתכנית מתאר להתחדשות עירונית בגבעתיים.
אדריכלית נוף שכ' צפונית דימונה
נוף - תב"ע
2,058,435 ₪
2התקשרויות
תבע צור הדסה - הסבה לחוזה 63031
260,929 ₪
2התקשרויות
אדריכל נוף לתכנית מתאר להתחדשות עירונית בגבעתיים.
168,166 ₪
התקשרות אחת
אדריכלית נוף שכ' צפונית דימונה
153,794 ₪
התקשרות אחת
אחרים
132,817 ₪
3התקשרויות
מינהל התכנון
270,441 ₪
יועץ-שטחים פתוחים, יעל מוריה;
יועץ-שטחים פתוחים, יעל מוריה;
270,441 ₪
התקשרות אחת