דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גדיר הנדסה בע״מ

#513481200

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות506,418
GADIR ENGINEERING LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2003-12-22
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אודם 3, פתח תקווה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האנרגיה
1,657,660 ₪
קידום פעילות סוכנישימור אנרגיה
יעול השימוש באנרגיה
קידום פרויקטים זעיריםלהתייעלות אנרגטית
הצעות לביצוע סקרים לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה ב
קידום פעילות סוכנישימור אנרגיה
1,112,500 ₪
תמיכה אחת
יעול השימוש באנרגיה
400,700 ₪
2תמיכות
קידום פרויקטים זעיריםלהתייעלות אנרגטית
75,000 ₪
תמיכה אחת
הצעות לביצוע סקרים לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה ב
69,460 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
414,149 ₪
בקרה על חשבונות
תשלום חודשי - ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות
בקרה על חשבונות
293,503 ₪
3התקשרויות
תשלום חודשי - ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות
120,646 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
369,103 ₪
הזמנה עבור בקרת חשבונות מים וחשמל
שירותי ממונה אנרגיה כולל ביצוע בדיקה ובקרה על חשבו
שירותי ממונה אנרגיה למנהל ת"ל
הזמנה עבור בקרת חשבונות מים וחשמל
172,263 ₪
2התקשרויות
שירותי ממונה אנרגיה כולל ביצוע בדיקה ובקרה על חשבו
114,660 ₪
התקשרות אחת
שירותי ממונה אנרגיה למנהל ת"ל
82,180 ₪
התקשרות אחת
רשות האכיפה והגבייה
269,610 ₪
בקרה חשבוניות חשמל ליחידות
בקרה חשבוניות חשמל + מתן שירות ממונה אנרגיה ליחידות
ממונה אנרגיה+בקרה חשבוניות חשמל לשנת
ממונה אנרגיה 2016
בקרה חשבוניות חשמל ליחידות
72,446 ₪
2התקשרויות
בקרה חשבוניות חשמל + מתן שירות ממונה אנרגיה ליחידות
69,954 ₪
3התקשרויות
ממונה אנרגיה+בקרה חשבוניות חשמל לשנת
69,638 ₪
2התקשרויות
ממונה אנרגיה 2016
34,819 ₪
התקשרות אחת
אחרים
22,751 ₪
2התקשרויות
משרד המשפטים
204,747 ₪
שירותי ניתוח ובקרה צריכת חשמל
בקרה וניתוח חשבונות חשמל 2017
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
שרותי ניתוח צריכת חשמל
שירותי ניתוח ובקרה צריכת חשמל
109,623 ₪
התקשרות אחת
בקרה וניתוח חשבונות חשמל 2017
48,649 ₪
התקשרות אחת
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
35,033 ₪
התקשרות אחת
שרותי ניתוח צריכת חשמל
11,443 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
186,870 ₪
שרותי בקרת עלויות חשמל ושרותי ממונה אנרגיה
אספקת שירותי בקרת הוצאות צריכת חשמל ושירותי ממונה אנרגיה
הפעלת ממונה אנרגיה ובקרת הוצאות חשמל
בקרה לחשבונות מים
שרותי בקרת עלויות חשמל ושרותי ממונה אנרגיה
83,304 ₪
3התקשרויות
אספקת שירותי בקרת הוצאות צריכת חשמל ושירותי ממונה אנרגיה
74,180 ₪
התקשרות אחת
הפעלת ממונה אנרגיה ובקרת הוצאות חשמל
17,940 ₪
התקשרות אחת
בקרה לחשבונות מים
11,446 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
179,750 ₪
אחזקת שבר
אחזקת שבר
179,750 ₪
התקשרות אחת
משרד החינוך
128,080 ₪
ניתוח ובקרה של צריכת הוצאות חשמל
ניתוח ובקרת צריכת חשמל 2016
ניתוח ובקרה של צריכת הוצאות חשמל
95,616 ₪
5התקשרויות
ניתוח ובקרת צריכת חשמל 2016
32,464 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
90,630 ₪
בקרה וניתוח חשבוניות חשמל 07/15-12/16
ניתוח ובקרה הוצאות חשמל
בדיקת ניצול צ'ילרים לפי הנחיות משרד האנרגיה
ניתוח ובקרה תשלומי חשמל 2020
בקרה וניתוח חשבוניות חשמל 07/15-12/16
26,733 ₪
התקשרות אחת
ניתוח ובקרה הוצאות חשמל
25,335 ₪
התקשרות אחת
בדיקת ניצול צ'ילרים לפי הנחיות משרד האנרגיה
17,700 ₪
התקשרות אחת
ניתוח ובקרה תשלומי חשמל 2020
17,021 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,841 ₪
2התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
70,099 ₪
ניתוח ובקרה של צריכה והוצאות חשמל לשנת
שירותי כבלים
ניתוח ובקרה של צריכת בהוצאות חשמל למשרד בפריסה ארצית
שירותי חשמל
ניתוח ובקרה של צריכה והוצאות חשמל לשנת
30,484 ₪
3התקשרויות
שירותי כבלים
9,920 ₪
התקשרות אחת
ניתוח ובקרה של צריכת בהוצאות חשמל למשרד בפריסה ארצית
9,898 ₪
התקשרות אחת
שירותי חשמל
9,898 ₪
התקשרות אחת
אחרים
9,898 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
49,994 ₪
בקרת חשבונות חשמל
בקרת חשבונות חשמל
49,994 ₪
2התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
45,146 ₪
חשמל במשרדים
תוספת בגין זיכויים שהתקבלו
חשמל במשרדים
44,694 ₪
3התקשרויות
תוספת בגין זיכויים שהתקבלו
452.37 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
23,489 ₪
בקרת עלויות חשמל לתקופה ינואר עד דצמבר
בדיקת כדאיות להחלפת צ'ילרים
בקרת עלויות חשמל לתקופה ינואר עד דצמבר
19,394 ₪
5התקשרויות
בדיקת כדאיות להחלפת צ'ילרים
4,095 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
21,762 ₪
פיקוח צריכת אנרגיה לשנת 2016
פיקוח צריכת אנרגיה לשנת 2016
21,762 ₪
התקשרות אחת
משרד הפנים
12,636 ₪
שרותי ממונה אנרגיה
שרותי ממונה אנרגיה
12,636 ₪
התקשרות אחת
רשות מקרקעי ישראל
9,840 ₪
בקרת הוצאות לחשמל ברשות
בקרת הוצאות לחשמל ברשות
9,840 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה
9,178 ₪
ניתוח ובקרה לחשבונות חשמל
ניתוח ובקרה לחשבונות חשמל
9,178 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
8,424 ₪
בקרת חשמל
בקרת חשמל
8,424 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
6,962 ₪
יעוץ מקצועי חשמל
יעוץ מקצועי חשמל
6,962 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
4,950 ₪
בקרת הוצאות חשמל
בקרת הוצאות חשמל
4,950 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
2,106 ₪
שירותי ביקורת וניתוח עלויות חשמל לכל חשבונות המשרד
שירותי ביקורת וניתוח עלויות חשמל לכל חשבונות המשרד
2,106 ₪
התקשרות אחת