דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חברת דואר ישראל בע״מ

#513467191

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות815,539,707
ISRAEL POSTAL COMPANY LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2003-11-05
ישראלית חברה פרטית
פעילה


שד הרכס 21, מודיעין-מכבים-רעות
אצל: יהונתן מלכה קריה זוארית חברת דואר ישראל בע״מ
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
765,328,715 ₪
תשלום מקדמה לחברת הדואר
השתתפות בהסכם הבראה דואר ישראל
הסכם בנק הדואר מיום 18/03/15 הוצאות פרישה
דואר כמותי שנת
תשלום מקדמה לחברת הדואר
592,763,753 ₪
התקשרות אחת
השתתפות בהסכם הבראה דואר ישראל
126,000,000 ₪
התקשרות אחת
הסכם בנק הדואר מיום 18/03/15 הוצאות פרישה
35,356,930 ₪
התקשרות אחת
דואר כמותי שנת
7,785,673 ₪
2התקשרויות
אחרים
3,422,359 ₪
100התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
184,159,789 ₪
שירותי דואר
ביולי דואר
דואר מסירות
שירותי דיוור
שירותי דואר
69,102,532 ₪
7התקשרויות
ביולי דואר
32,833,130 ₪
5התקשרויות
דואר מסירות
23,225,678 ₪
התקשרות אחת
שירותי דיוור
22,801,357 ₪
התקשרות אחת
אחרים
36,197,092 ₪
32התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
99,860,569 ₪
שירותי דואר לפרויקט שינוי תהליך מסירה
שליחת דרכונים, ת.ז -דואר רשום
משלוח דואר
ביול 2020
שירותי דואר לפרויקט שינוי תהליך מסירה
41,839,240 ₪
8התקשרויות
שליחת דרכונים, ת.ז -דואר רשום
23,258,919 ₪
10התקשרויות
משלוח דואר
17,519,580 ₪
7התקשרויות
ביול 2020
3,146,758 ₪
2התקשרויות
אחרים
14,096,071 ₪
32התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
90,718,967 ₪
תשלומים מקוונים לשנת
בנק הדואר - עמלות, אגרות, ותשלומים מקוונים
עמלות דואר ישראל 2016
עמלות ואגרות בנק הדואר
תשלומים מקוונים לשנת
48,525,906 ₪
4התקשרויות
בנק הדואר - עמלות, אגרות, ותשלומים מקוונים
29,288,197 ₪
4התקשרויות
עמלות דואר ישראל 2016
5,895,506 ₪
2התקשרויות
עמלות ואגרות בנק הדואר
4,619,705 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,389,652 ₪
38התקשרויות
רשות המסים בישראל
53,318,869 ₪
שירותי מס הכנסה שלילי לשנת
ביול
עמלות בנק הדואר גביה 01/01/22-15/06/22
עמלות מענק עבודה שלילי בנק הדואר 2022
שירותי מס הכנסה שלילי לשנת
12,607,967 ₪
4התקשרויות
ביול
7,214,430 ₪
18התקשרויות
עמלות בנק הדואר גביה 01/01/22-15/06/22
6,842,993 ₪
התקשרות אחת
עמלות מענק עבודה שלילי בנק הדואר 2022
3,948,165 ₪
התקשרות אחת
אחרים
22,705,315 ₪
76התקשרויות
משרד החינוך
39,797,398 ₪
הדואר
1/1.2017 מתן שירותי דיוור מאובטחים של מעטפות
אחסון מאובטח של מעטפות בחינות הבגרות וחלוקתם לבתי"
מ.פ 38/10.2017 שליחויות עירוניות ובינעירוניות לשנת
הדואר
24,680,509 ₪
105התקשרויות
1/1.2017 מתן שירותי דיוור מאובטחים של מעטפות
3,014,502 ₪
התקשרות אחת
אחסון מאובטח של מעטפות בחינות הבגרות וחלוקתם לבתי"
2,895,598 ₪
התקשרות אחת
מ.פ 38/10.2017 שליחויות עירוניות ובינעירוניות לשנת
1,550,945 ₪
2התקשרויות
אחרים
7,655,845 ₪
16התקשרויות
משרד המשפטים
34,192,431 ₪
ביול מכתבים ליחידות משרד המשפטים 2016
ביול ארצי
ביול ארצי
ביול ארצי 2020
ביול מכתבים ליחידות משרד המשפטים 2016
13,861,816 ₪
9התקשרויות
ביול ארצי
9,574,705 ₪
24התקשרויות
ביול ארצי
3,320,602 ₪
14התקשרויות
ביול ארצי 2020
2,627,562 ₪
8התקשרויות
אחרים
4,807,747 ₪
64התקשרויות
משרד הבריאות
11,396,300 ₪
הזמנת
רגילה
עבור תחנות
בר' המשפחה
הזמנת
10,955,735 ₪
221התקשרויות
רגילה
102,127 ₪
2התקשרויות
עבור תחנות
94,632 ₪
התקשרות אחת
בר' המשפחה
65,815 ₪
התקשרות אחת
אחרים
177,992 ₪
14התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
7,550,048 ₪
דואר
חלוקת כרטיסים נטענים לפדיית קצבת זקנה
שרותי סריקה ומשלוח דואר - 2022
תשלום בדיעבד לדואר ישראל
דואר
5,475,296 ₪
13התקשרויות
חלוקת כרטיסים נטענים לפדיית קצבת זקנה
1,946,357 ₪
התקשרות אחת
שרותי סריקה ומשלוח דואר - 2022
51,240 ₪
התקשרות אחת
תשלום בדיעבד לדואר ישראל
24,179 ₪
התקשרות אחת
אחרים
52,975 ₪
10התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
7,478,660 ₪
פיתוח ותחזוקת מערכת המסלקה
תחזוקת מרכז שירות
שרותי דואר ביול
ביול לשנת 2017 ליחידות המשרד
פיתוח ותחזוקת מערכת המסלקה
4,250,462 ₪
2התקשרויות
תחזוקת מרכז שירות
1,711,181 ₪
התקשרות אחת
שרותי דואר ביול
873,551 ₪
6התקשרויות
ביול לשנת 2017 ליחידות המשרד
330,426 ₪
התקשרות אחת
אחרים
313,040 ₪
19התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
7,096,390 ₪
שירותי דיוור ומסירה אישית לבתי הדין לשנים 2019-20
שירות דואר שליחים לבתיה"ד 2016,2017
עבור שליחויות לבתי הדין לשנת 2018
ביול בתיה"ד לשנת
שירותי דיוור ומסירה אישית לבתי הדין לשנים 2019-20
2,319,012 ₪
התקשרות אחת
שירות דואר שליחים לבתיה"ד 2016,2017
2,311,228 ₪
התקשרות אחת
עבור שליחויות לבתי הדין לשנת 2018
987,842 ₪
התקשרות אחת
ביול בתיה"ד לשנת
423,819 ₪
3התקשרויות
אחרים
1,054,489 ₪
71התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
5,324,109 ₪
עמלות - דואר ישראל.
הזמנת מסגרת עבור ביול דואר ישראל
עמלות ביול לשנת 2016
עמלות - דואר ישראל.
4,919,122 ₪
7התקשרויות
הזמנת מסגרת עבור ביול דואר ישראל
233,071 ₪
5התקשרויות
עמלות ביול לשנת 2016
171,917 ₪
2התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
4,649,748 ₪
7
דפ"א
ביול מחוזי עבור מחוז ת"א
עבור מעטפות מבויילות
7
4,195,454 ₪
24התקשרויות
דפ"א
281,970 ₪
2התקשרויות
ביול מחוזי עבור מחוז ת"א
46,591 ₪
התקשרות אחת
עבור מעטפות מבויילות
36,194 ₪
9התקשרויות
אחרים
89,539 ₪
25התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
4,416,692 ₪
ביול מכתבים לשנת
עבור תא דואר
מעטפות חלון עבור הארכיב
ביול מכתבים לשנת
2,456,995 ₪
6התקשרויות
עבור תא דואר
1,958,417 ₪
18התקשרויות
מעטפות חלון עבור הארכיב
1,280 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
3,248,790 ₪
הדואר
התקשרות לשם שליחת מכתבים לדיירי שיכון ציבורי
הדואר
3,236,977 ₪
9התקשרויות
התקשרות לשם שליחת מכתבים לדיירי שיכון ציבורי
11,813 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
3,228,486 ₪
דמי חברות
בגמלאים
UPU
מכונות ביול
דמי חברות
946,130 ₪
4התקשרויות
בגמלאים
520,000 ₪
4התקשרויות
UPU
515,195 ₪
3התקשרויות
מכונות ביול
277,312 ₪
9התקשרויות
אחרים
969,849 ₪
31התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2,534,485 ₪
שירותי ביול
שירותי בנק הדואר
מברקים
שירותים מבנק הדואר לשנת 2020
שירותי ביול
2,532,225 ₪
9התקשרויות
שירותי בנק הדואר
1,138 ₪
4התקשרויות
מברקים
1,037 ₪
4התקשרויות
שירותים מבנק הדואר לשנת 2020
84.79 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
2,125,296 ₪
חיובי עמלות / אגרות לחודשיםיוני - דצמבר 2015
תשלום עמלות לבנק הדואר רבעון אחרון לשנת
חיובי עמלות / אגרות לחודשים 2018 מאי דצמבר
שירותי דואר לחשבות
חיובי עמלות / אגרות לחודשיםיוני - דצמבר 2015
776,723 ₪
התקשרות אחת
תשלום עמלות לבנק הדואר רבעון אחרון לשנת
498,098 ₪
2התקשרויות
חיובי עמלות / אגרות לחודשים 2018 מאי דצמבר
460,917 ₪
התקשרות אחת
שירותי דואר לחשבות
249,911 ₪
התקשרות אחת
אחרים
139,647 ₪
2התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
1,973,885 ₪
שירותי דואר ישראל
שיקוף דואר ומכונות ביול
שירותי דואר למשרד
שירותי בנק הדואר
שירותי דואר ישראל
1,059,390 ₪
7התקשרויות
שיקוף דואר ומכונות ביול
423,497 ₪
2התקשרויות
שירותי דואר למשרד
174,307 ₪
התקשרות אחת
שירותי בנק הדואר
157,332 ₪
3התקשרויות
אחרים
159,358 ₪
8התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
1,907,459 ₪
- ביול מכונות המשרד
דואר שליחויות
ביול דואר המשרד
שיקוף דואר
- ביול מכונות המשרד
843,399 ₪
9התקשרויות
דואר שליחויות
374,121 ₪
3התקשרויות
ביול דואר המשרד
210,181 ₪
2התקשרויות
שיקוף דואר
209,050 ₪
9התקשרויות
אחרים
270,707 ₪
6התקשרויות
מ.האוצר - מטה החשב הכללי
1,734,473 ₪
תמיכה בענף הדואר
תמיכה בענף הדואר
1,734,473 ₪
תמיכה אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
1,694,754 ₪
ביול
התקשרות דואר ישראל- תוקף הזמנה
שירותי שיקוף דואר
מברקים
ביול
1,267,823 ₪
7התקשרויות
התקשרות דואר ישראל- תוקף הזמנה
214,819 ₪
11התקשרויות
שירותי שיקוף דואר
183,610 ₪
4התקשרויות
מברקים
6,959 ₪
6התקשרויות
אחרים
21,543 ₪
14התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
1,487,940 ₪
שירותי ביול דואר
עמלות
שיקוף דברי דואר לשר
משלוחי דואר EMS ושליחויות בארץ
שירותי ביול דואר
784,469 ₪
10התקשרויות
עמלות
389,641 ₪
6התקשרויות
שיקוף דברי דואר לשר
97,350 ₪
7התקשרויות
משלוחי דואר EMS ושליחויות בארץ
91,007 ₪
2התקשרויות
אחרים
125,473 ₪
18התקשרויות
משרד הפנים
1,429,472 ₪
ביול באתרי המשרד
שירותי דואר שליחים לשנת
מכונות ביול
שירותי ביול
ביול באתרי המשרד
566,084 ₪
3התקשרויות
שירותי דואר שליחים לשנת
292,714 ₪
11התקשרויות
מכונות ביול
164,655 ₪
3התקשרויות
שירותי ביול
160,903 ₪
5התקשרויות
אחרים
245,116 ₪
22התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
1,358,420 ₪
- מסגרת הוצאות ביול ודואר עבור תחנות מחוז צפון
מחוז מרכז- מעטפה מבוילת חלון ולוגו 11X23
שרותי דואר
מחוזי - רכישת
- מסגרת הוצאות ביול ודואר עבור תחנות מחוז צפון
908,031 ₪
20התקשרויות
מחוז מרכז- מעטפה מבוילת חלון ולוגו 11X23
98,929 ₪
התקשרות אחת
שרותי דואר
97,780 ₪
התקשרות אחת
מחוזי - רכישת
60,854 ₪
2התקשרויות
אחרים
192,827 ₪
17התקשרויות
מינהל התכנון
1,302,484 ₪
ביול דואר למינהל התכנון במחוזות
ביול דואר למינהל התכנון בכל המחוזות
ביול דואר למחוזות ולמטה מינהל התכנון עבור שנת
ביול דואר למחוזות מינהל התכנון 2019
ביול דואר למינהל התכנון במחוזות
461,569 ₪
התקשרות אחת
ביול דואר למינהל התכנון בכל המחוזות
265,327 ₪
התקשרות אחת
ביול דואר למחוזות ולמטה מינהל התכנון עבור שנת
242,901 ₪
2התקשרויות
ביול דואר למחוזות מינהל התכנון 2019
237,929 ₪
התקשרות אחת
אחרים
94,759 ₪
14התקשרויות
משרד הכלכלה
908,228 ₪
שירותי דואר
ביול מכתבים
ביול ומשלוח דואר מחוז חיפה ינואר דצמבר 2015
עמלות ינואר יוני 2015
שירותי דואר
259,870 ₪
3התקשרויות
ביול מכתבים
170,638 ₪
3התקשרויות
ביול ומשלוח דואר מחוז חיפה ינואר דצמבר 2015
128,367 ₪
התקשרות אחת
עמלות ינואר יוני 2015
123,662 ₪
התקשרות אחת
אחרים
225,691 ₪
13התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
639,308 ₪
ביול דואר משרדי
שיקוף דואר
עמלות טיפול
שירותי ריקון, העברה ולקיחת דברי דואר משרדיים, דואר
ביול דואר משרדי
252,263 ₪
7התקשרויות
שיקוף דואר
107,249 ₪
6התקשרויות
עמלות טיפול
91,185 ₪
2התקשרויות
שירותי ריקון, העברה ולקיחת דברי דואר משרדיים, דואר
59,103 ₪
3התקשרויות
אחרים
129,508 ₪
17התקשרויות
המשרד לשירותי דת
631,513 ₪
דואר 2016
.
דואר וביול
דואר 2017
דואר 2016
127,916 ₪
2התקשרויות
.
113,715 ₪
התקשרות אחת
דואר וביול
113,715 ₪
התקשרות אחת
דואר 2017
101,780 ₪
התקשרות אחת
אחרים
174,388 ₪
5התקשרויות
משרד האנרגיה
443,618 ₪
שיקוף דואר לשנת
תשלום מונה
תשלום עבור ביול המשרד לשנת 2015
תשלום ביול 2018
שיקוף דואר לשנת
163,350 ₪
13התקשרויות
תשלום מונה
121,793 ₪
13התקשרויות
תשלום עבור ביול המשרד לשנת 2015
64,019 ₪
2התקשרויות
תשלום ביול 2018
28,879 ₪
התקשרות אחת
אחרים
65,577 ₪
30התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
437,060 ₪
שרותי דואר לכלל המשרדים
גיליונות בולים בנושא חלל
שרותי דואר לכלל המשרדים
432,660 ₪
8התקשרויות
גיליונות בולים בנושא חלל
4,400 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
396,498 ₪
הוצאות קשיחות-דואר
שרותי דואר
קניית שרותים
הוצאות משרדיות שונות
הוצאות קשיחות-דואר
297,475 ₪
6התקשרויות
שרותי דואר
72,830 ₪
4התקשרויות
קניית שרותים
24,001 ₪
התקשרות אחת
הוצאות משרדיות שונות
1,239 ₪
2התקשרויות
אחרים
953.37 ₪
3התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
389,438 ₪
מכונת ביול
ביול מכתבים במינהל ובמחוזות + שליחויות לשנת 2019
בי"ס+כפר+פנימייה- ביול
ביול מכתבים ומשלוחים במינהל ובמחוזות
מכונת ביול
70,629 ₪
13התקשרויות
ביול מכתבים במינהל ובמחוזות + שליחויות לשנת 2019
69,743 ₪
התקשרות אחת
בי"ס+כפר+פנימייה- ביול
66,283 ₪
4התקשרויות
ביול מכתבים ומשלוחים במינהל ובמחוזות
50,933 ₪
3התקשרויות
אחרים
131,850 ₪
26התקשרויות
משרד התרבות והספורט
378,757 ₪
שרותי דואר לשנת
ביול דואר
שרותי דואר לשנת
361,285 ₪
12התקשרויות
ביול דואר
17,472 ₪
3התקשרויות
הרבנות הראשית לישראל
310,541 ₪
הזמנה עבור תשלומים לחברת דואר ישראל
הזמנה עבור תשלומים לחברת דואר ישראל
310,541 ₪
5התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
288,791 ₪
תשלומי עמלות בנק הדואר
ביול מכתבים
עמלות בגין החזר נסיעות - מעגלי תעסוקה 2015
חידוש תיבות דואר
תשלומי עמלות בנק הדואר
222,197 ₪
5התקשרויות
ביול מכתבים
30,880 ₪
3התקשרויות
עמלות בגין החזר נסיעות - מעגלי תעסוקה 2015
24,829 ₪
התקשרות אחת
חידוש תיבות דואר
10,885 ₪
3התקשרויות
רשות המים והביוב
193,077 ₪
ביול דואר
תיבות דואר לשנת 2018
ביול דואר
192,867 ₪
3התקשרויות
תיבות דואר לשנת 2018
209.99 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
179,530 ₪
שירותי ביול
תשלום אגרות-בנק הדואר
תחזוקה תיבות דואר
דואר עמלות
שירותי ביול
163,262 ₪
8התקשרויות
תשלום אגרות-בנק הדואר
7,909 ₪
4התקשרויות
תחזוקה תיבות דואר
3,692 ₪
4התקשרויות
דואר עמלות
1,902 ₪
4התקשרויות
אחרים
2,765 ₪
5התקשרויות
רשות השירות הלאומי - אזרחי
179,391 ₪
תא דואר
עבודה שוטפת
תא דואר
118,013 ₪
8התקשרויות
עבודה שוטפת
61,378 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
177,657 ₪
שיקוף דואר
מברקים בארץ
ניהול חשבון בנק של המשרד
שיקוף דואר
133,845 ₪
15התקשרויות
מברקים בארץ
43,796 ₪
7התקשרויות
ניהול חשבון בנק של המשרד
15.83 ₪
3התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
161,047 ₪
תשלומי מכונת ביול לשנת 2015
ביול 2016
ביול 2017
דואר
תשלומי מכונת ביול לשנת 2015
64,628 ₪
2התקשרויות
ביול 2016
46,162 ₪
2התקשרויות
ביול 2017
23,100 ₪
התקשרות אחת
דואר
12,511 ₪
6התקשרויות
אחרים
14,646 ₪
9התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
152,382 ₪
דואר
רכישת מעטפות מבויילות מזכירות מעון כפר נחמן
מעטפות לוגו "שקמה" בגודל 11*23
בגין פעימות מונה ביול מכתבים
דואר
146,783 ₪
8התקשרויות
רכישת מעטפות מבויילות מזכירות מעון כפר נחמן
2,740 ₪
התקשרות אחת
מעטפות לוגו "שקמה" בגודל 11*23
1,661 ₪
התקשרות אחת
בגין פעימות מונה ביול מכתבים
1,198 ₪
התקשרות אחת
נציבות שירות המדינה
99,493 ₪
מכונות ביול
דואר שליחים
מכונות ביול
70,520 ₪
3התקשרויות
דואר שליחים
28,973 ₪
3התקשרויות
משרד החוץ
81,117 ₪
הפקת גיליון בולים ייחודי ומכתב לרגל חגיגות ה-50 לאיחוד האמירויות.
מכונת ביול/ביול 2017
תשלום בדיעבד ביול + שיקוף ינואר פברואר 2021
תשלום עלויות עמלת השירותים לבנק הדואר בשנת
הפקת גיליון בולים ייחודי ומכתב לרגל חגיגות ה-50 לאיחוד האמירויות.
28,080 ₪
התקשרות אחת
מכונת ביול/ביול 2017
26,314 ₪
2התקשרויות
תשלום בדיעבד ביול + שיקוף ינואר פברואר 2021
14,654 ₪
התקשרות אחת
תשלום עלויות עמלת השירותים לבנק הדואר בשנת
9,282 ₪
2התקשרויות
אחרים
2,786 ₪
2התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
76,265 ₪
מברקים ודואר כמותי - שנת 2023
בנא"ם מעטפות - מחוז חיפה
מעטפות מבויילות
ביול מחוזי לשנת 2022 - 2023
מברקים ודואר כמותי - שנת 2023
50,063 ₪
8התקשרויות
בנא"ם מעטפות - מחוז חיפה
14,598 ₪
התקשרות אחת
מעטפות מבויילות
5,571 ₪
התקשרות אחת
ביול מחוזי לשנת 2022 - 2023
3,926 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,107 ₪
2התקשרויות
משרד התיירות
72,862 ₪
ביול מעטפות עם רישיונות מורי דרך
שירותי ביול
שירותי ביול למשרד לשנת
דואר ישראל
ביול מעטפות עם רישיונות מורי דרך
21,321 ₪
התקשרות אחת
שירותי ביול
15,980 ₪
2התקשרויות
שירותי ביול למשרד לשנת
13,165 ₪
3התקשרויות
דואר ישראל
8,424 ₪
2התקשרויות
אחרים
13,971 ₪
5התקשרויות
רשות החשמל
53,410 ₪
דמי ביול
עבור ביול מסמכים
שירותי דואר שליחים
דמי ביול
39,051 ₪
4התקשרויות
עבור ביול מסמכים
7,802 ₪
התקשרות אחת
שירותי דואר שליחים
6,558 ₪
התקשרות אחת
המדפיס הממשלתי
50,169 ₪
הפצה
הוצאות למכונת ביול לשנת
הוצאות ביול
תא דואר
הפצה
35,400 ₪
התקשרות אחת
הוצאות למכונת ביול לשנת
8,534 ₪
5התקשרויות
הוצאות ביול
4,826 ₪
2התקשרויות
תא דואר
843.81 ₪
4התקשרויות
אחרים
565.15 ₪
8התקשרויות
המשרד לירושלים ומורשת
41,500 ₪
הזמנת פולדרים לציון 50 שנה לירושלים
הזמנת 100 גליונות מהשירות הבולאי
הזמנת פולדרים לציון 50 שנה לירושלים
40,500 ₪
התקשרות אחת
הזמנת 100 גליונות מהשירות הבולאי
1,000 ₪
התקשרות אחת
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
40,041 ₪
פעימות מונה מכונות ביול דואר ישראל 2018 רשות שוק ההון
פעימות מכונת ביול רשות שוק ההון
שירותי דואר 2020
תא דואר
פעימות מונה מכונות ביול דואר ישראל 2018 רשות שוק ההון
26,823 ₪
6התקשרויות
פעימות מכונת ביול רשות שוק ההון
10,317 ₪
2התקשרויות
שירותי דואר 2020
1,624 ₪
התקשרות אחת
תא דואר
872 ₪
3התקשרויות
אחרים
404.81 ₪
2התקשרויות
הרשות לאכיפה במקרקעין - משרד האוצר
20,565 ₪
רכישת מעטפות מדואר ישראל
שירותי דואר
רכישת מעטפות מדואר ישראל
20,172 ₪
התקשרות אחת
שירותי דואר
393.18 ₪
2התקשרויות
רשות התחרות
16,999 ₪
ביול דואר
ביול דואר
16,999 ₪
6התקשרויות
המכון הגיאולוגי
16,770 ₪
אגרות
אגרות
16,770 ₪
8התקשרויות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
15,229 ₪
ביול דואר
משלוח דואר
שכירות תיבת דואר
שימוש בתיבת דואר
ביול דואר
13,162 ₪
3התקשרויות
משלוח דואר
1,677 ₪
התקשרות אחת
שכירות תיבת דואר
194.81 ₪
התקשרות אחת
שימוש בתיבת דואר
194.81 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
13,485 ₪
דואר
דואר
13,485 ₪
2התקשרויות
הכנסת
10,244 ₪
הזמנת מסגרת חברת דואר ישראל
רכישת מעטפות ובולים במסגרת כנס ציון 100 שנה להצהרת בלפור - 7.11.2017
הזמנת מסגרת חברת דואר ישראל בע"מ-שליחיות .
הזמנת מסגרת חברת דואר ישראל
7,127 ₪
4התקשרויות
רכישת מעטפות ובולים במסגרת כנס ציון 100 שנה להצהרת בלפור - 7.11.2017
2,204 ₪
התקשרות אחת
הזמנת מסגרת חברת דואר ישראל בע"מ-שליחיות .
912.13 ₪
התקשרות אחת
רשות ההגבלים העסקיים
9,351 ₪
ביול דואר
תיבת דואר
ביול דואר
8,801 ₪
התקשרות אחת
תיבת דואר
550.51 ₪
2התקשרויות
רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים לשעבר)
6,005 ₪
ביול דואר
תיבת דואר
ביול דואר
5,613 ₪
התקשרות אחת
תיבת דואר
392 ₪
התקשרות אחת
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
5,280 ₪
עבור שירותי דואר\שליחים \ביול לשנת 2022
עבור שירותי דואר\שליחים \ביול לשנת 2022
5,280 ₪
התקשרות אחת
לשכת הפרסום הממשלתית
2,467 ₪
ביול לדואר ישראל
שירותי דואר ישראל
ביול לדואר ישראל
2,354 ₪
התקשרות אחת
שירותי דואר ישראל
112.93 ₪
התקשרות אחת