דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

י. לבל מהנדסים יועצים בע״מ

#513359174

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות338,327
Y. LEBEL CONSULTING ENGINEERS LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2003-01-05
ישראלית חברה פרטית
פעילה


נחלת יצחק 32, תל אביב - יפו
אצל: י. לבל מנדסים יועצים בע״מ
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
338,327 ₪
נפת ירושלים - מים וביוב
יועץ מים וביוב נאות שקד רמת ידין
יועץ מים וביוב לתוכנית מתאר להתחדשות עירונית גבעת
מים וביוב כביש 7
נפת ירושלים - מים וביוב
208,531 ₪
2התקשרויות
יועץ מים וביוב נאות שקד רמת ידין
66,775 ₪
התקשרות אחת
יועץ מים וביוב לתוכנית מתאר להתחדשות עירונית גבעת
39,339 ₪
התקשרות אחת
מים וביוב כביש 7
23,682 ₪
2התקשרויות