דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

אל.סי.אס. מערכות בקרה בע״מ

מספר תאגיד
513324632
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 62,209 ₪
L.C.S. CONTROL SYSTEMS LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2002-11-20
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דיין משה 14, פתח תקווה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
377,854 ₪
אחזקה
שירות
רגשי טמפרטורה
בטיחות בעבודה
אחזקה
139,687 ₪
13התקשרויות
שירות
88,049 ₪
6התקשרויות
רגשי טמפרטורה
30,794 ₪
התקשרות אחת
בטיחות בעבודה
27,343 ₪
התקשרות אחת
אחרים
91,981 ₪
28התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
15,900 ₪
קידומי העסקה
קידומי העסקה
15,900 ₪
2תמיכות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
6,816 ₪
תחזוקת מבנים
תחזוקת מבנים
6,816 ₪
התקשרות אחת