דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

אקיפג' נט בע״מ

מספר תאגיד
513231134
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
EQUIPAGE NET LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2002-04-30
ישראלית חברה פרטית
פעילה


יורדי הסירה 12, אשדוד
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד העלייה והקליטה
36,608 ₪
תעשייה שנה שלישית
מימון התחייבויותלמתחילי 2000 בגיןהרשאה ל
תעשייה שנה שלישית
23,150 ₪
תמיכה אחת
מימון התחייבויותלמתחילי 2000 בגיןהרשאה ל
13,458 ₪
תמיכה אחת