דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע״מ

מספר תאגיד
512738600
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 396,081 ₪
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1999-01-28
ישראלית חברה פרטית
פעילה


יהודה הנחתום 4, באר שבע
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
365,557 ₪
הכנת תכ' אב מים וביוב בכסיף
יועץ מים, ביוב וניקוז לחוו"ד מקצועי בנושא צינורות
יועף מים ביוב לבית משפט
הכנת תכ' אב לביוב
הכנת תכ' אב מים וביוב בכסיף
141,336 ₪
2התקשרויות
יועץ מים, ביוב וניקוז לחוו"ד מקצועי בנושא צינורות
81,432 ₪
2התקשרויות
יועף מים ביוב לבית משפט
65,988 ₪
2התקשרויות
הכנת תכ' אב לביוב
39,426 ₪
התקשרות אחת
אחרים
37,375 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
181,658 ₪
מתכנן - שידרוג מט"ש נפח"א
שירותי תכנון מט"ש נפחא למח' בינוי
יועץ אינסטלציה עבור פרויקט מכלול קליטה בשיקמה (הזמ
מתכנן - שידרוג מט"ש נפח"א
100,000 ₪
התקשרות אחת
שירותי תכנון מט"ש נפחא למח' בינוי
76,468 ₪
התקשרות אחת
יועץ אינסטלציה עבור פרויקט מכלול קליטה בשיקמה (הזמ
5,190 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
30,524 ₪
הכנת תכנית אב מעודכן לביוב נווה מדבר.
הכנת תכנית אב מעודכן לביוב נווה מדבר.
30,524 ₪
התקשרות אחת