דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נכסי רד-בינת (1999) בע״מ

#512724592

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות630,431
RAD-BYNET PROPERTIES (1999) LTD.
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1999-01-05
ישראלית חברה פרטית
פעילה


ולנברג ראול 24, תל אביב - יפו
אצל: המחלקה המשפטית
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות האוכלוסין וההגירה
528,552 ₪
התאמות לטובת אגף מערכות מידע
חניות עובדי מיחשוב 2021
חניות אגף מיחשוב הר חוצבים 2022
חניות הר חוצבים
התאמות לטובת אגף מערכות מידע
190,977 ₪
התקשרות אחת
חניות עובדי מיחשוב 2021
153,579 ₪
התקשרות אחת
חניות אגף מיחשוב הר חוצבים 2022
108,509 ₪
התקשרות אחת
חניות הר חוצבים
75,488 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
101,879 ₪
חנייה הר חוצבים קומה 3
חניה קומה 4 הר חוצבים
חנייה הר חוצבים קומה 3
97,790 ₪
התקשרות אחת
חניה קומה 4 הר חוצבים
4,088 ₪
התקשרות אחת