דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פמי פרימיום בע״מ

#512676206

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות108,367,865
FEMI PREMIUM LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1998-09-01
ישראלית חברה פרטית
פעילה


הרוקמים 2, חולון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
335,594,435 ₪
מ.7/4.2015 אספקת שירותים רפואיים וסיעודיים לתלמידים בחינוך המיוחד
אספקת שרותים רפואיים לתלמידי החנ"מ
22/5.2014 פיקוח ובקרה על טיולים במערכת החינוך
ארגון וביצוע רכש
מ.7/4.2015 אספקת שירותים רפואיים וסיעודיים לתלמידים בחינוך המיוחד
260,335,571 ₪
9התקשרויות
אספקת שרותים רפואיים לתלמידי החנ"מ
39,922,150 ₪
התקשרות אחת
22/5.2014 פיקוח ובקרה על טיולים במערכת החינוך
22,615,164 ₪
5התקשרויות
ארגון וביצוע רכש
7,643,828 ₪
3התקשרויות
אחרים
5,077,721 ₪
7התקשרויות
משרד התרבות והספורט
307,536,558 ₪
תקורה
הפצת תרבות בפריפריה לתקופה
ניהול הרכש- שינוע ספרים
תקורה
267,702,842 ₪
15התקשרויות
הפצת תרבות בפריפריה לתקופה
39,316,875 ₪
6התקשרויות
ניהול הרכש- שינוע ספרים
516,840 ₪
2התקשרויות
משרד הבריאות
53,373,863 ₪
טלמדיסין-שו"שים
שירותי דיגום- פמי
מגשרות במגזר הבדואי
ועדות שיקום
טלמדיסין-שו"שים
18,392,514 ₪
2התקשרויות
שירותי דיגום- פמי
14,088,615 ₪
2התקשרויות
מגשרות במגזר הבדואי
7,472,763 ₪
התקשרות אחת
ועדות שיקום
6,082,753 ₪
3התקשרויות
אחרים
7,337,219 ₪
8התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
25,596,119 ₪
עבור 4 חודשי התקשרות
תזונאיות לשנת
חוגים
פארה רפואיים
עבור 4 חודשי התקשרות
16,474,155 ₪
294התקשרויות
תזונאיות לשנת
3,104,163 ₪
4התקשרויות
חוגים
1,453,653 ₪
3התקשרויות
פארה רפואיים
1,098,117 ₪
6התקשרויות
אחרים
3,466,031 ₪
47התקשרויות
מינהל התכנון
23,051,611 ₪
התקשרות למתן שירותי ניהול לועדות ערר המחוזיות עבור מינהל התכנון, לאשכול ב'
התקשרות למתן שירותי ניהול לועדות ערר המחוזיות עבור מינהל התכנון, לאשכול ב'
23,051,611 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
16,117,383 ₪
שירותי רופאים ליחידות
שירותי רופאים מחוזות צפון מרכז ודרום
שירותי רופאים מחוז דרום
שירותי רפואים מחוז צפון מרכז
שירותי רופאים ליחידות
4,780,944 ₪
התקשרות אחת
שירותי רופאים מחוזות צפון מרכז ודרום
4,127,072 ₪
התקשרות אחת
שירותי רופאים מחוז דרום
2,785,571 ₪
4התקשרויות
שירותי רפואים מחוז צפון מרכז
1,988,707 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,435,090 ₪
4התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
11,796,466 ₪
תשתיות הדרכה לתוכנית
שכירות כיתות לימוד לסדנאות מעגלי תעסוקה
ארגון וקיום כנס מנהלי שירות התעסוקה - יולי 2015
מנגנון נעילת חלונות
תשתיות הדרכה לתוכנית
10,847,162 ₪
16התקשרויות
שכירות כיתות לימוד לסדנאות מעגלי תעסוקה
905,338 ₪
3התקשרויות
ארגון וקיום כנס מנהלי שירות התעסוקה - יולי 2015
32,929 ₪
התקשרות אחת
מנגנון נעילת חלונות
6,788 ₪
2התקשרויות
אחרים
4,249 ₪
3התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
8,456,786 ₪
שירותי רופאת משפחה 2023
2023
פרארפואי -ינואר-אפריל
1-4 2022
שירותי רופאת משפחה 2023
7,335,860 ₪
133התקשרויות
2023
323,216 ₪
3התקשרויות
פרארפואי -ינואר-אפריל
105,102 ₪
2התקשרויות
1-4 2022
97,995 ₪
6התקשרויות
אחרים
594,613 ₪
29התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
5,076,083 ₪
הפעלת חוגים תרבות פנאי במעונות הממשלתיים
פסיכולוגים
שירות פרא רפואי -
שרותי תזונאיות למשך 4 חודשים מיום 01.09.2018 עד ליום 31.12.2018
הפעלת חוגים תרבות פנאי במעונות הממשלתיים
1,238,596 ₪
התקשרות אחת
פסיכולוגים
1,117,140 ₪
60התקשרויות
שירות פרא רפואי -
862,020 ₪
7התקשרויות
שרותי תזונאיות למשך 4 חודשים מיום 01.09.2018 עד ליום 31.12.2018
601,547 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,256,781 ₪
32התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,523,185 ₪
התקשרות עם חברת פמי פרימיום לצורך בדיקות רפואיות רשיונות נהיגה+תגי נכה
פומבי 29/15 - הקמה והפעלה תחנת צילום למבקשי רישיונות נהיגה ורשיונות משיט ולהקמת והפעלת תח
בדיקות רפואיות לתגי נכה + רשיונות נהיגה
התקשרות עם חברת פמי פרימיום לצורך בדיקות רפואיות רשיונות נהיגה+תגי נכה
1,213,453 ₪
התקשרות אחת
פומבי 29/15 - הקמה והפעלה תחנת צילום למבקשי רישיונות נהיגה ורשיונות משיט ולהקמת והפעלת תח
1,170,583 ₪
התקשרות אחת
בדיקות רפואיות לתגי נכה + רשיונות נהיגה
139,148 ₪
התקשרות אחת
נציבות שירות המדינה
1,137,883 ₪
הארכת ההסכם הקורי עד לתאריך 31.12.19
התקשרות לקבלת שירותי פיתוח וביצוע פעיליות הדרכה אגף הדרכה
שירותי הדרכה
המשך התקשרות לביצוע הערכת עובדים
הארכת ההסכם הקורי עד לתאריך 31.12.19
636,808 ₪
התקשרות אחת
התקשרות לקבלת שירותי פיתוח וביצוע פעיליות הדרכה אגף הדרכה
251,337 ₪
2התקשרויות
שירותי הדרכה
156,728 ₪
התקשרות אחת
המשך התקשרות לביצוע הערכת עובדים
93,010 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
1,050,820 ₪
בדיקות קורונה לעולי אוקראינה עקב מבצע ערבות ישראל
בדיקות קורונה בנתב"ג לעולי אוקראינה עקב מבצע ערבות ישראל
בדיקות קורונה לעולי אוקראינה עקב מבצע ערבות ישראל
908,700 ₪
התקשרות אחת
בדיקות קורונה בנתב"ג לעולי אוקראינה עקב מבצע ערבות ישראל
142,120 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
553,677 ₪
שירותי ניהול לוועדה לאישור ניתוק מים לסרבני
שירותי ייעוץ
שירותי ניהול לוועדה לאישור ניתוק מים לסרבני
492,787 ₪
2התקשרויות
שירותי ייעוץ
60,890 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
453,734 ₪
מינהלת הדרכה
מינהלת הדרכה
453,734 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
214,536 ₪
מתן שירותי ביצוע בדיקות אימות בתהליך הגשת בקשות לסיוע בדיור
יועץ בקרה
מתן שירותי ביצוע בדיקות אימות בתהליך הגשת בקשות לסיוע בדיור
150,139 ₪
התקשרות אחת
יועץ בקרה
64,397 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
68,800 ₪
שירותי ייעוץ רפואי
יעוץ בועדות רפואיות
שירותי ייעוץ רפואי
40,452 ₪
התקשרות אחת
יעוץ בועדות רפואיות
28,348 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה
58,779 ₪
מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה
שירות המבחן למבוגרים- תכניות טיפול, אבח
שרות המבחן למבוגרים- תפעול קורסים והשתל
מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה
32,560 ₪
2תמיכות
שירות המבחן למבוגרים- תכניות טיפול, אבח
22,942 ₪
תמיכה אחת
שרות המבחן למבוגרים- תפעול קורסים והשתל
3,277 ₪
תמיכה אחת
רשות השירות הלאומי - אזרחי
41,193 ₪
שירותי יעוץ רפואי
שירותי יעוץ רפואי
41,193 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
38,664 ₪
MFA הזמנה שנתית בדיקת קורונה הגדלה משימה 4580027163 לא אפשרית לכן מבצעים הזמנה שנתית חדשה
נשיא גרמניה
MFA- בדיקות קורנה
בדיקות קורונה בעבור משלחת השר
MFA הזמנה שנתית בדיקת קורונה הגדלה משימה 4580027163 לא אפשרית לכן מבצעים הזמנה שנתית חדשה
19,564 ₪
התקשרות אחת
נשיא גרמניה
5,500 ₪
התקשרות אחת
MFA- בדיקות קורנה
4,900 ₪
2התקשרויות
בדיקות קורונה בעבור משלחת השר
2,600 ₪
2התקשרויות
אחרים
6,100 ₪
6התקשרויות
משרד ראש הממשלה
7,740 ₪
בדיקות קורונה
בדיקות קורונה
7,740 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
3,953 ₪
בדיקות PCR למשלחת הגרמנית
בדיקות קורונה
בדיקות PCR למשלחת הגרמנית
3,400 ₪
2התקשרויות
בדיקות קורונה
552.99 ₪
התקשרות אחת