דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

תעשיות נעלים נגה - עינת בע״מ

מספר תאגיד
512416298
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 74,720 ₪
NOGA - EINAT SHOES INDUSTRIES LTD.
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1996-12-25
ישראלית חברה פרטית
פעילה


מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות המסים בישראל
171,400 ₪
נעלי בטיחות לשנת
נעלי בטיחות לשנת
171,400 ₪
6התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
101,644 ₪
*נעלי עבודה
*ביגוד
נעלי בטיחות לעובדים בחוץ
*נעלי עבודה
92,781 ₪
9התקשרויות
*ביגוד
7,511 ₪
2התקשרויות
נעלי בטיחות לעובדים בחוץ
1,351 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
29,835 ₪
נעלי בטיחות אספקה לחולות
נעלי בטיחות אספקה לחולות
29,835 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
15,484 ₪
נעלי עבודה
נעלי עבודה
15,484 ₪
6התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
13,853 ₪
נעלי בטיחות עבור עובדי מנהל אכיפה ומדידה
נעלי בטיחות עבור עובדי מינהל תקינה
נעלי בטיחות עבור עובדי מנהל אכיפה ומדידה
8,471 ₪
2התקשרויות
נעלי בטיחות עבור עובדי מינהל תקינה
5,382 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
9,864 ₪
נעלי בטיחות לעובדי מפ"י
רכישת נעליים עבור מחלקת שדה
נעלי בטיחות לעובדי מפ"י
7,552 ₪
2התקשרויות
רכישת נעליים עבור מחלקת שדה
2,311 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,500 ₪
רכישת נעלי עבודה
רכישת נעלי עבודה
2,500 ₪
2התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
809.69 ₪
אספקת נעלי עבודה עבור יחי מדידות.
אספקת נעלי עבודה עבור יחי מדידות.
809.69 ₪
התקשרות אחת
משרד הפנים
549.9 ₪
נהל עבודה לרישוי מפעלים בטחוניים
נהל עבודה לרישוי מפעלים בטחוניים
549.9 ₪
התקשרות אחת