דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע״מ

#512279985

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות1,007,530
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1996-02-06
ישראלית חברה פרטית
פעילה


הירקון 5, בני ברק
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד המשפטים
1,007,303 ₪
למנוי אישי למאגר על פי ההסכם הקיבוצי
לפי החלטת ועדת רכישות
ספרות
אוגדן
למנוי אישי למאגר על פי ההסכם הקיבוצי
723,995 ₪
40התקשרויות
לפי החלטת ועדת רכישות
102,047 ₪
התקשרות אחת
ספרות
89,624 ₪
11התקשרויות
אוגדן
52,563 ₪
7התקשרויות
אחרים
39,074 ₪
8התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
578,279 ₪
ספרים
תוכנה
אתר
מימוש אופציה- מאגר ספקים למתן שירות מאתרי איחזור
ספרים
244,166 ₪
3התקשרויות
תוכנה
182,616 ₪
4התקשרויות
אתר
83,862 ₪
6התקשרויות
מימוש אופציה- מאגר ספקים למתן שירות מאתרי איחזור
30,765 ₪
2התקשרויות
אחרים
36,870 ₪
9התקשרויות
משרד האוצר
293,115 ₪
מינוי לאתר תקדין לשופטים לשנת 2016 - מכח החלטות נושאי משרה
מנוי לשופטים אתר תקדין שנת 2016 מכח החלטות
מנוי לשופטים שנת
חידוש מנוי כל נתון
מינוי לאתר תקדין לשופטים לשנת 2016 - מכח החלטות נושאי משרה
85,269 ₪
4התקשרויות
מנוי לשופטים אתר תקדין שנת 2016 מכח החלטות
84,533 ₪
4התקשרויות
מנוי לשופטים שנת
54,841 ₪
5התקשרויות
חידוש מנוי כל נתון
23,244 ₪
4התקשרויות
אחרים
45,229 ₪
4התקשרויות
הכנסת
191,632 ₪
מנוי שנתי למאגרי מידע משפטיים "דינים ועוד"
רכישת אוגדנים ונירות ערך עבור מחלקה משפטית.
חידוש מנוי לתוכנת חשבים לשנים 2021 ו-2022
קניית אוגדנים 2019 עבור הלישכה המשפטית.
מנוי שנתי למאגרי מידע משפטיים "דינים ועוד"
189,540 ₪
6התקשרויות
רכישת אוגדנים ונירות ערך עבור מחלקה משפטית.
877.5 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי לתוכנת חשבים לשנים 2021 ו-2022
809.96 ₪
התקשרות אחת
קניית אוגדנים 2019 עבור הלישכה המשפטית.
404.98 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
190,671 ₪
מנויים שנתיים לעדכוני אוגדנים קובץ פלילי השלם, סד"א
שירותים
אוגדן קובץ פלילי השלם עבורמשפטנים חדשים
ספרות מקצועית למשפטנים
מנויים שנתיים לעדכוני אוגדנים קובץ פלילי השלם, סד"א
123,232 ₪
15התקשרויות
שירותים
45,835 ₪
2התקשרויות
אוגדן קובץ פלילי השלם עבורמשפטנים חדשים
6,930 ₪
התקשרות אחת
ספרות מקצועית למשפטנים
2,775 ₪
התקשרות אחת
אחרים
11,898 ₪
6התקשרויות
משרד הבריאות
165,968 ₪
דינים ועוד מנוי
דמי מנוי
מנוי כל נתון
מנוי כל עובד דו שנתי עבור הלשכה המשפטית
דינים ועוד מנוי
34,496 ₪
8התקשרויות
דמי מנוי
27,444 ₪
7התקשרויות
מנוי כל נתון
19,959 ₪
6התקשרויות
מנוי כל עובד דו שנתי עבור הלשכה המשפטית
8,933 ₪
2התקשרויות
אחרים
75,136 ₪
17התקשרויות
משרד החינוך
147,927 ₪
מנוי כל נתון חשבי מחוזות
מנוי שנתי למאגר משפטי
דמי מנוי כל נתון
דמי מנוי למערכת תקדין
מנוי כל נתון חשבי מחוזות
24,424 ₪
7התקשרויות
מנוי שנתי למאגר משפטי
23,098 ₪
2התקשרויות
דמי מנוי כל נתון
19,985 ₪
2התקשרויות
דמי מנוי למערכת תקדין
17,165 ₪
2התקשרויות
אחרים
63,255 ₪
21התקשרויות
שירות בתי הסוהר
97,554 ₪
רישוי ותחזוקה למערכת תקדין – פסקי דין לאסירים עד לתאריך 22/09/2019
תחזוקה למערכת תקדין לתקופה : 23/09/2017-23/09/2018
אחזקת מערכת תקדין אסירים לתקופה 23.9.16-23.9.17
להרחבת סל השירותים לסגל וגמלאי שב"ס להלן דרישה למערכת כל נתון
רישוי ותחזוקה למערכת תקדין – פסקי דין לאסירים עד לתאריך 22/09/2019
31,915 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה למערכת תקדין לתקופה : 23/09/2017-23/09/2018
26,859 ₪
התקשרות אחת
אחזקת מערכת תקדין אסירים לתקופה 23.9.16-23.9.17
24,180 ₪
התקשרות אחת
להרחבת סל השירותים לסגל וגמלאי שב"ס להלן דרישה למערכת כל נתון
5,167 ₪
התקשרות אחת
אחרים
9,434 ₪
3התקשרויות
נציבות שירות המדינה
87,703 ₪
דמי מנוי לתקדין
מאגר משפטי
מנוי לשכה משפטית
מנוי שנתי תקדין
דמי מנוי לתקדין
23,343 ₪
התקשרות אחת
מאגר משפטי
23,343 ₪
התקשרות אחת
מנוי לשכה משפטית
12,737 ₪
6התקשרויות
מנוי שנתי תקדין
7,862 ₪
2התקשרויות
אחרים
20,417 ₪
4התקשרויות
משרד הפנים
71,681 ₪
חידוש מנוי למאגרים משפטיים לשנים 2020 - 2019
חידוש מנוי כל נתון - מערכת לניהול פיננסי
מנוי למאגרים משפטיים 2017-2018
מנוי שנתי לשנת 2021 - מאגר משפטי , עבור משרד הפנים
חידוש מנוי למאגרים משפטיים לשנים 2020 - 2019
20,018 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי כל נתון - מערכת לניהול פיננסי
19,918 ₪
7התקשרויות
מנוי למאגרים משפטיים 2017-2018
18,399 ₪
התקשרות אחת
מנוי שנתי לשנת 2021 - מאגר משפטי , עבור משרד הפנים
10,355 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,991 ₪
התקשרות אחת
רשות מקרקעי ישראל
61,915 ₪
מנוי כל נתון עבור עובדי החשבות+ מנוי כל
חידוש כל נתון וכל מס
ספר
עלון מידע למתכנן
מנוי כל נתון עבור עובדי החשבות+ מנוי כל
41,941 ₪
10התקשרויות
חידוש כל נתון וכל מס
10,363 ₪
2התקשרויות
ספר
6,846 ₪
התקשרות אחת
עלון מידע למתכנן
2,765 ₪
6התקשרויות
המשרד לשירותי דת
49,127 ₪
מנוי כל נתון
מנוי
תוכנה כלנתון
מינוי דינים
מנוי כל נתון
19,931 ₪
6התקשרויות
מנוי
7,968 ₪
2התקשרויות
תוכנה כלנתון
6,084 ₪
התקשרות אחת
מינוי דינים
5,728 ₪
התקשרות אחת
אחרים
9,416 ₪
2התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
43,414 ₪
חידוש מנוי
חידוש מנוי לקובץ הפלילי לשנת 2021
רישוי שימוש בתוכנת תקדין
רכישת מנוי קובץ חיקוקים
חידוש מנוי
13,015 ₪
4התקשרויות
חידוש מנוי לקובץ הפלילי לשנת 2021
6,570 ₪
2התקשרויות
רישוי שימוש בתוכנת תקדין
4,521 ₪
התקשרות אחת
רכישת מנוי קובץ חיקוקים
4,361 ₪
התקשרות אחת
אחרים
14,948 ₪
5התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
40,041 ₪
מנוי
מנוי
40,041 ₪
16התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
37,758 ₪
מנויים לחישובי ריבית והצמדה לחשבות ולמג"ק
רכישת מנוי לתוכנות משפטיות
תוכנת "כול נתון" 10 משתמשים
קורס דיני עבודה - עובדת המחלקה המשפטית
מנויים לחישובי ריבית והצמדה לחשבות ולמג"ק
17,022 ₪
3התקשרויות
רכישת מנוי לתוכנות משפטיות
11,794 ₪
התקשרות אחת
תוכנת "כול נתון" 10 משתמשים
5,075 ₪
התקשרות אחת
קורס דיני עבודה - עובדת המחלקה המשפטית
3,168 ₪
התקשרות אחת
אחרים
699.99 ₪
התקשרות אחת
משרד האנרגיה
35,669 ₪
חידוש מנוי לתוכנת
תחזוקת תוכנת "כל נתון" לשנת
חידוש
מנוי תקדין לשנת 2018
חידוש מנוי לתוכנת
11,778 ₪
4התקשרויות
תחזוקת תוכנת "כל נתון" לשנת
11,617 ₪
4התקשרויות
חידוש
7,785 ₪
3התקשרויות
מנוי תקדין לשנת 2018
2,808 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,681 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
35,044 ₪
כלי מידע ממוחשבים של חברת חשבים
חידוש מנוי "כל נתון" 2023- עבור אגף חשבות- לשנת 2023
חידוש מנוי "כל נתון" ו"כל עובד" לאגף חשבות
כלי מידע ממוחשבים של חברת חשבים
25,408 ₪
5התקשרויות
חידוש מנוי "כל נתון" 2023- עבור אגף חשבות- לשנת 2023
4,993 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי "כל נתון" ו"כל עובד" לאגף חשבות
4,644 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה
33,079 ₪
מנויים
מנוי למאגר מידע
מינוי נטו+ 2016
דינים ועוד 2016
מנויים
11,684 ₪
5התקשרויות
מנוי למאגר מידע
4,894 ₪
2התקשרויות
מינוי נטו+ 2016
2,948 ₪
התקשרות אחת
דינים ועוד 2016
2,752 ₪
התקשרות אחת
אחרים
10,800 ₪
5התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
31,763 ₪
חידוש מנוי למאגרי מידע
מנוי כל עובד+כל נתון לשנה יחידת שכר,חשבות.
מנוי כל מס-מאגרי מידע 01.08.2022 -31.07.2023
מנוי כל מס+ מפגש רעיונות לשנה החל 31.07.2023 עד 31.07.2024
חידוש מנוי למאגרי מידע
15,881 ₪
3התקשרויות
מנוי כל עובד+כל נתון לשנה יחידת שכר,חשבות.
5,351 ₪
התקשרות אחת
מנוי כל מס-מאגרי מידע 01.08.2022 -31.07.2023
5,055 ₪
התקשרות אחת
מנוי כל מס+ מפגש רעיונות לשנה החל 31.07.2023 עד 31.07.2024
2,755 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,721 ₪
2התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
27,754 ₪
מנוי
חידוש מנוי שנתי
הארכת מנוי לחבילת דינים
חבילת דינים משולב ללשכה המשפטית
מנוי
5,560 ₪
2התקשרויות
חידוש מנוי שנתי
5,223 ₪
2התקשרויות
הארכת מנוי לחבילת דינים
3,073 ₪
התקשרות אחת
חבילת דינים משולב ללשכה המשפטית
3,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
10,900 ₪
4התקשרויות
רשות התחרות
27,428 ₪
מנוי תקדין
מאגר תקדין
מנוי
מנוי למערכת הצמדות ומדדים "כל נתון"
מנוי תקדין
7,036 ₪
3התקשרויות
מאגר תקדין
7,018 ₪
3התקשרויות
מנוי
5,150 ₪
5התקשרויות
מנוי למערכת הצמדות ומדדים "כל נתון"
2,962 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,261 ₪
3התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
25,226 ₪
מנוי כל עובד שנתי החל
מנוי כל נתון, תוספת לרשת עד 5 משתמשים,
מנוי "כל מס"
מנוי כל עתיד
מנוי כל עובד שנתי החל
6,852 ₪
3התקשרויות
מנוי כל נתון, תוספת לרשת עד 5 משתמשים,
6,118 ₪
2התקשרויות
מנוי "כל מס"
5,494 ₪
2התקשרויות
מנוי כל עתיד
4,493 ₪
2התקשרויות
אחרים
2,270 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
24,266 ₪
תקדין עבור לשכה משפטית
מינוי כל נתון לעובדי מדור משכורת
חידוש מנוי לסד"פ 2017
תקדין עבור לשכה משפטית
13,499 ₪
התקשרות אחת
מינוי כל נתון לעובדי מדור משכורת
9,154 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי לסד"פ 2017
1,613 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
23,420 ₪
דינים
חידוש מנוי חבילת דינים
מינוי חבילת דינים 2019
דינים
9,884 ₪
2התקשרויות
חידוש מנוי חבילת דינים
8,594 ₪
2התקשרויות
מינוי חבילת דינים 2019
4,942 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
23,061 ₪
חידוש תחזוקה כל
חידוש מנוי
תחזוקה שנתית
חידוש תחזוקה כל
8,969 ₪
3התקשרויות
חידוש מנוי
7,321 ₪
3התקשרויות
תחזוקה שנתית
6,772 ₪
3התקשרויות
משרד התקשורת
22,000 ₪
מידע כספים
מידע עסקי
מנוי שנתי כל נתון
מידע כספים
9,820 ₪
4התקשרויות
מידע עסקי
9,744 ₪
2התקשרויות
מנוי שנתי כל נתון
2,436 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
17,678 ₪
מנוי דו-שנתי לתוכנות כל עובד וכל עתיד
חידוש רישיון תקדין
חידוש רישיון שנתי לתוכנת "כל עתיד"
חידוש רישיון שנתי ותחזוקת " כל עובד"
מנוי דו-שנתי לתוכנות כל עובד וכל עתיד
6,535 ₪
התקשרות אחת
חידוש רישיון תקדין
6,448 ₪
התקשרות אחת
חידוש רישיון שנתי לתוכנת "כל עתיד"
2,347 ₪
התקשרות אחת
חידוש רישיון שנתי ותחזוקת " כל עובד"
2,347 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
17,574 ₪
לשימוש המשרד לבט"פ
מנוי כל נתון - מערכת לניהול פיננסי
המשך התקשרות
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
לשימוש המשרד לבט"פ
8,224 ₪
3התקשרויות
מנוי כל נתון - מערכת לניהול פיננסי
2,738 ₪
התקשרות אחת
המשך התקשרות
2,220 ₪
התקשרות אחת
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
2,220 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,173 ₪
2התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
14,913 ₪
חידוש מנוי- הקובץ הפלילי השלם
רישוי כל נתון
רשיון תוכנה
רכישת שני אוגדנים חדשים לשנת 2023
חידוש מנוי- הקובץ הפלילי השלם
6,736 ₪
2התקשרויות
רישוי כל נתון
4,604 ₪
התקשרות אחת
רשיון תוכנה
2,868 ₪
התקשרות אחת
רכישת שני אוגדנים חדשים לשנת 2023
705 ₪
התקשרות אחת
המשרד להגנת הסביבה
13,964 ₪
חידוש מנוי "כל נתון- מערכת לניהול פיננסי"
חידוש מנוי "כל נתון- מערכת לניהול פיננסי"
13,964 ₪
6התקשרויות
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
12,498 ₪
שירותי מידע
מאגר מידע משפטי
שירותי מידע
9,011 ₪
3התקשרויות
מאגר מידע משפטי
3,488 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
12,466 ₪
רכישת תוכנה עבור לשכה משפטית
מנוי שנתי לשכת משפטית
רכישת תוכנה עבור משפטית
רשיון תקדין עבור הלשכה המשפטית
רכישת תוכנה עבור לשכה משפטית
5,115 ₪
2התקשרויות
מנוי שנתי לשכת משפטית
2,557 ₪
התקשרות אחת
רכישת תוכנה עבור משפטית
2,548 ₪
התקשרות אחת
רשיון תקדין עבור הלשכה המשפטית
2,246 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
9,182 ₪
הוצאות משרדיות שונות
מנוי כל נתון-כספים
הוצאות משרדיות שונות
6,191 ₪
3התקשרויות
מנוי כל נתון-כספים
2,991 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
7,656 ₪
מחוזי - חידוש מנוי אוגדנים תכנון ובנייה לשנת
מחוזי - חידוש מנוי של תקנות תכון ובנייה + אוגדן חד
מחוזי - חידוש מנוי אוגדנים תכנון ובנייה לשנת
5,904 ₪
4התקשרויות
מחוזי - חידוש מנוי של תקנות תכון ובנייה + אוגדן חד
1,752 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
7,284 ₪
תשלום דמי מנוי
תשלום דמי מנוי
7,284 ₪
2התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
5,841 ₪
מנוי למערכת כל נתון
הזמנה עבור מנוי למערכת לניהול פיננסי
מנוי למערכת כל נתון
2,920 ₪
התקשרות אחת
הזמנה עבור מנוי למערכת לניהול פיננסי
2,920 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
5,573 ₪
אתר עבור היועץ המשפטי
מאגרי מידע
אתר עבור היועץ המשפטי
2,984 ₪
התקשרות אחת
מאגרי מידע
2,590 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
4,999 ₪
רכישת מנוי לתוכנה עבור חשבים
רכישת מנוי לתוכנה עבור חשבים
4,999 ₪
התקשרות אחת
רשות ההגבלים העסקיים
3,978 ₪
מאגר תקדין
מאגר דינים ועוד
מאגר תקדין
1,989 ₪
התקשרות אחת
מאגר דינים ועוד
1,989 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
3,517 ₪
מנוי שנתי למאגר תקדין עבור מחלקה משפטית 4 רשיונות החל מ 2022
מנוי שנתי למאגר תקדין עבור מחלקה משפטית 4 רשיונות החל מ 2022
3,517 ₪
התקשרות אחת
שירות התעסוקה הישראלי
3,377 ₪
מנוי
מנוי
3,377 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
2,865 ₪
ספרות מקצועית לשימוש דייני בתי הדין
ספרות מקצועית לשימוש דייני בתי הדין
2,865 ₪
התקשרות אחת
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
2,009 ₪
ימי עיון לחשבי שכר
השתלמות מקצועית
ימי עיון לחשבי שכר
1,009 ₪
התקשרות אחת
השתלמות מקצועית
1,000 ₪
התקשרות אחת
משרד התיירות
2,006 ₪
תשלום דמי מנוי תקדין
תשלום דמי מנוי תקדין
2,006 ₪
התקשרות אחת