דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ר.א.מ. סנטר בע״מ

#512270034

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות1,014
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1996-01-21
ישראלית חברה פרטית
פעילה


ז'בוטינסקי 33, באר יעקב
אצל: נוה דורון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
22,888 ₪
עבור המשך העבודה בתחנת ההסגר בחיפה החלפת קווי המים
עבור שמעון פרץ לעבודות שונות
עבור עשיית כיסויי לחניה בלישכת גליל גולן
עבור אינסטלציה ללשכת הנגב וקיר גבס לנב"מ
עבור המשך העבודה בתחנת ההסגר בחיפה החלפת קווי המים
4,191 ₪
התקשרות אחת
עבור שמעון פרץ לעבודות שונות
3,000 ₪
התקשרות אחת
עבור עשיית כיסויי לחניה בלישכת גליל גולן
1,863 ₪
התקשרות אחת
עבור אינסטלציה ללשכת הנגב וקיר גבס לנב"מ
1,658 ₪
התקשרות אחת
אחרים
12,177 ₪
21התקשרויות
משרד הבריאות
5,801 ₪
שולחן
גנרטור
רכש מוצרים למחסן
כבלים
שולחן
3,013 ₪
2התקשרויות
גנרטור
1,969 ₪
התקשרות אחת
רכש מוצרים למחסן
801.73 ₪
התקשרות אחת
כבלים
17.67 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
2,998 ₪
חבור הצנרת למים באוהל של פתלוגיה
חבור הצנרת למים באוהל של פתלוגיה
2,998 ₪
התקשרות אחת