דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרודור בע״מ

#512029059

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות1,712,381
PRODOR LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1994-10-04
ישראלית חברה פרטית
מחוקה


מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
6,398,372 ₪
ייעוץ
רישוי קנאביס רפואי-פיתוח מערכת
פיקוח על מתן קנאביס רפואי-בנק שעות
ייעוץ, יישום וליווי בסביבת דיינמיקס
ייעוץ
3,077,616 ₪
12התקשרויות
רישוי קנאביס רפואי-פיתוח מערכת
1,407,484 ₪
4התקשרויות
פיקוח על מתן קנאביס רפואי-בנק שעות
1,121,690 ₪
5התקשרויות
ייעוץ, יישום וליווי בסביבת דיינמיקס
351,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
440,583 ₪
4התקשרויות
רשות התחרות
382,272 ₪
מערכת ניהול פניות הציבור
תחזוקה שנתית לתכנה
מערכת פניות הציבור
מערכת ניהול פניות הציבור
261,363 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה שנתית לתכנה
78,635 ₪
התקשרות אחת
מערכת פניות הציבור
42,274 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
112,528 ₪
שדרוג תשתית אפליקטיבית ותמיכה בהיבטי תחזוקה ופיתוח
שירותי יעוץ תמיכה פיתוח ושדרוג תשתית
ייעוץ להקמת תשתית אפלקטיבית למערכת חוק המכר
שדרוג תשתית אפליקטיבית ותמיכה בהיבטי תחזוקה ופיתוח
49,099 ₪
התקשרות אחת
שירותי יעוץ תמיכה פיתוח ושדרוג תשתית
48,672 ₪
התקשרות אחת
ייעוץ להקמת תשתית אפלקטיבית למערכת חוק המכר
14,757 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
86,068 ₪
אפיון ופיתוח מערכת ניהול פניות לקבלת שירות מאגף הב
הטמעת מערכת CRM – HTMS.
אפיון ופיתוח מערכת ניהול פניות לקבלת שירות מאגף הב
49,140 ₪
התקשרות אחת
הטמעת מערכת CRM – HTMS.
36,928 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה
81,488 ₪
הנגשת אתרים
חידוש דומיין
פרוייקט
הנגשת אתרים
40,950 ₪
התקשרות אחת
חידוש דומיין
25,740 ₪
התקשרות אחת
פרוייקט
14,798 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
49,140 ₪
רכישת תוכנה בתחום הנגישות של אתרי אינטרנט
רכישת תוכנה בתחום הנגישות של אתרי אינטרנט
49,140 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
49,140 ₪
אפיון DYNAMICS CRM 2016
אפיון DYNAMICS CRM 2016
49,140 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
24,570 ₪
רישוי שנתי
רישוי שנתי
24,570 ₪
התקשרות אחת