דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אמיל הסעות ושיווקים בע״מ

#511758401

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות892,425
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1992-12-31
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אצל: ד.נ הר חברון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החוץ
831,519 ₪
שירותי היסעים ברכב ממוגן עבור שגריר בחריין בישראל
שירותי היסעים ברכב ממוגן עבור שגריר בחריין בישראל
831,519 ₪
2התקשרויות
משרד ראש הממשלה
64,210 ₪
השכרת רכבים ממוגנים
שירותי הסעות ממוגני ירי
השכרת רכבים ממוגנים
32,982 ₪
התקשרות אחת
שירותי הסעות ממוגני ירי
31,227 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
23,126 ₪
נסיעת רכב ממוגן ירי
רכב ממוגן לנסיעת לשכת מנכ״ל ושר לסיור בדרום.
רכב ממוגן עבור סיור של המנכ"ל והשר בדרום 18.10.2023
נסיעת רכב ממוגן ירי
8,775 ₪
התקשרות אחת
רכב ממוגן לנסיעת לשכת מנכ״ל ושר לסיור בדרום.
8,735 ₪
התקשרות אחת
רכב ממוגן עבור סיור של המנכ"ל והשר בדרום 18.10.2023
5,616 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
6,552 ₪
רכב ממוגן לפעילות בדרום
רכב ממוגן לפעילות בדרום
6,552 ₪
2התקשרויות