דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שלהבת מערכות מידע בע״מ

#511749376

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות6,824,955
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1992-12-17
ישראלית חברה פרטית
פעילה


בר אילן 3, ראשון לציון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המשרד להגנת הסביבה
8,702,235 ₪
ייעוץ ובקרה הנדסית במערך ניטור אוויר
ייעוץ ובקרה הנדסית במנ"א
היתרי רעלים ו/או רישיון
ביצוע ביקורות תקופתיות או מקדימות למחדשי,מבקשי ומחזיקי היתרי רעלים או רישיונות עסק
ייעוץ ובקרה הנדסית במערך ניטור אוויר
4,797,479 ₪
5התקשרויות
ייעוץ ובקרה הנדסית במנ"א
3,524,821 ₪
6התקשרויות
היתרי רעלים ו/או רישיון
315,857 ₪
3התקשרויות
ביצוע ביקורות תקופתיות או מקדימות למחדשי,מבקשי ומחזיקי היתרי רעלים או רישיונות עסק
64,077 ₪
התקשרות אחת
משרד החינוך
2,072,296 ₪
מכרז 34/12.2021 הכשרה שמירה על כשירות וניהול מאגר כשירות מנהלי בטחות מוסדות חינוך
מכרז 34/12.2021 הכשרה שמירה על כשירות וניהול מאגר כשירות מנהלי בטחות מוסדות חינוך
2,072,296 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה
97,300 ₪
מינהל הבטיחות - מניעה ומחקר
מינהל הבטיחות - מניעה ומחקר
97,300 ₪
2תמיכות
שירות בתי הסוהר
14,274 ₪
הדרכה
הרצאת בטיחות למחוז מרכז .
הדרכה
12,870 ₪
התקשרות אחת
הרצאת בטיחות למחוז מרכז .
1,404 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
5,340 ₪
הדרכת בטיחות.
עבור הכנת הוראות בטיחות ונהלים
הדרכת בטיחות.
3,000 ₪
התקשרות אחת
עבור הכנת הוראות בטיחות ונהלים
2,340 ₪
התקשרות אחת
מינהל התכנון
2,939 ₪
יום עיון בנושא ניהול סיכונים
יום עיון בנושא ניהול סיכונים
2,939 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
2,925 ₪
הדרכת בטיחות לכלל עובדי המכון
הדרכת בטיחות לכלל עובדי המכון
2,925 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
2,500 ₪
הכשרה שנתית לממונה בטיחות
הכשרה שנתית לממונה בטיחות
2,500 ₪
התקשרות אחת