דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

א.ב. מתכננים בע״מ

#511536575

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות12,925,892
ALEFBET PLANNERS LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1991-01-04
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דרך בגין 116, תל אביב - יפו
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
12,778,645 ₪
העברה לעיריית נהריה. התחדשות - מרכז העיר (מפעל זוג
300 יח"ד
תכנון וניהול תבע ל 400 יח"ד
אדריכל- תבע ובינוי 204 יח"ד
העברה לעיריית נהריה. התחדשות - מרכז העיר (מפעל זוג
5,452,878 ₪
2התקשרויות
300 יח"ד
4,285,226 ₪
2התקשרויות
תכנון וניהול תבע ל 400 יח"ד
1,807,782 ₪
2התקשרויות
אדריכל- תבע ובינוי 204 יח"ד
470,985 ₪
2התקשרויות
אחרים
761,775 ₪
14התקשרויות
מינהל התכנון
619,751 ₪
מתאר מקומית נצרת עלית 67/2011
מתאר מקומית עין אל אסד; מכרז 19/2011
חוקר
מתאר מקומית נצרת עלית 67/2011
514,611 ₪
התקשרות אחת
מתאר מקומית עין אל אסד; מכרז 19/2011
59,042 ₪
התקשרות אחת
חוקר
46,098 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
223,335 ₪
תב"ע עבור שטחי חיאל באילת
שירותי תכנון
תב"ע עבור שטחי חיאל באילת
139,934 ₪
התקשרות אחת
שירותי תכנון
83,401 ₪
2התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
100,545 ₪
תעשיה
תעשייה שנה ראשונה
תעשיה
87,345 ₪
6תמיכות
תעשייה שנה ראשונה
13,200 ₪
תמיכה אחת
משרד התיירות
85,155 ₪
בדיקת התאמה
בדיקת תקנים
בדיקת התאמה
58,614 ₪
8התקשרויות
בדיקת תקנים
26,541 ₪
4התקשרויות
החטיבה להתישבות
6,419 ₪
תשתיות התיישבות
תשתיות התיישבות
6,419 ₪
תמיכה אחת
רשות המסים בישראל
2,900 ₪
שרטוט גשרון פלדה לבורות בידוק
שרטוט גשרון פלדה לבורות בידוק
2,900 ₪
התקשרות אחת