דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע״מ

#511508186

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות188,406,085
ATID TECHNOLOGIC COLLEGES NETWORK LTD.
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1990-10-12
ישראלית חברה פרטית
פעילה


מוצקין 13, טירת כרמל
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
226,640,339 ₪
14/6.2012מתן שרותי ארגון מינהלי לבצןע השת'
מכרז מס' 39/11.2017 ארגון פעילויות לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים הפועלים במסגרת החינוך הבלתי
מ.39/11.2017 פעילויות לפתיוח מקצועי 9/12-8/19
2013\18.8 עילויות בחב"פ
14/6.2012מתן שרותי ארגון מינהלי לבצןע השת'
200,953,844 ₪
4התקשרויות
מכרז מס' 39/11.2017 ארגון פעילויות לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים הפועלים במסגרת החינוך הבלתי
7,760,890 ₪
8התקשרויות
מ.39/11.2017 פעילויות לפתיוח מקצועי 9/12-8/19
7,346,352 ₪
5התקשרויות
2013\18.8 עילויות בחב"פ
3,721,255 ₪
2התקשרויות
אחרים
6,857,998 ₪
6התקשרויות
משרד העבודה
204,573,147 ₪
מימון
- הכשרת הנדסאים
מתווה סיוע - חרבות ברזל
תכניות הנדסאים והכשרה לאוכלוסיות - קורו
מימון
187,763,610 ₪
26תמיכות
- הכשרת הנדסאים
12,034,974 ₪
37תמיכות
מתווה סיוע - חרבות ברזל
2,750,128 ₪
תמיכה אחת
תכניות הנדסאים והכשרה לאוכלוסיות - קורו
1,505,361 ₪
5תמיכות
אחרים
519,074 ₪
4תמיכות
משרד הרווחה - זרוע העבודה
76,732,121 ₪
הנדסאים וטכנאים
ערבים - הכשרה מקצועית לאוכלוסייה הערבית
מענק חד פעמי למכללות (תשע"ג)
תפעול, תכניות לימודים, השתלמויות, בוחני
הנדסאים וטכנאים
73,644,928 ₪
52תמיכות
ערבים - הכשרה מקצועית לאוכלוסייה הערבית
888,220 ₪
12תמיכות
מענק חד פעמי למכללות (תשע"ג)
813,409 ₪
תמיכה אחת
תפעול, תכניות לימודים, השתלמויות, בוחני
502,301 ₪
4תמיכות
אחרים
883,263 ₪
9תמיכות
משרד הכלכלה והתעשייה
6,958,694 ₪
מכינה
ריכוז תעסוקתי
עיבוד ששבי
שעות שירותי ניהול
מכינה
1,170,266 ₪
14התקשרויות
ריכוז תעסוקתי
614,835 ₪
2התקשרויות
עיבוד ששבי
469,909 ₪
התקשרות אחת
שעות שירותי ניהול
389,598 ₪
2התקשרויות
אחרים
4,314,086 ₪
32התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
633,981 ₪
שכר לימוד לסטודנטים
תעסוקה והכשרה לעולים
הכשרה עסקית בסקטורהעסקי עד גיל 45
שכ"ל תשס"ד
שכר לימוד לסטודנטים
583,271 ₪
55תמיכות
תעסוקה והכשרה לעולים
27,830 ₪
2תמיכות
הכשרה עסקית בסקטורהעסקי עד גיל 45
22,680 ₪
3תמיכות
שכ"ל תשס"ד
200 ₪
תמיכה אחת
משרד הכלכלה
415,906 ₪
תיבם הפעלת מחרטה+פיצול מפ 280328
ריכוז תעסוקתי
מכינה לקורס חשמל מוסמך
תיבם הפעלת מחרטה+פיצול מפ 280328
295,788 ₪
התקשרות אחת
ריכוז תעסוקתי
69,808 ₪
התקשרות אחת
מכינה לקורס חשמל מוסמך
50,310 ₪
התקשרות אחת
שירות התעסוקה הישראלי
365,738 ₪
השתלמות רתכים
תוכנית השתלמות רפדים 2017
השתלמות חווטים
השתלמות אחזקת מכונות - חברת מקורות שפדן
השתלמות רתכים
190,472 ₪
3התקשרויות
תוכנית השתלמות רפדים 2017
81,549 ₪
התקשרות אחת
השתלמות חווטים
74,880 ₪
התקשרות אחת
השתלמות אחזקת מכונות - חברת מקורות שפדן
10,062 ₪
התקשרות אחת
אחרים
8,775 ₪
התקשרות אחת
רשות האכיפה והגבייה
164,246 ₪
מכרז פומבי 10.22
מכרז פומבי 10.22
164,246 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
107,238 ₪
הזמנה מהסבה
קורס קציני בטיחות בתעבורה עבור
לימודי תעודה בנושא התקנה ושירות קירור ומיזוג ביתי
ניהול מחסן ממוחחשב
הזמנה מהסבה
68,768 ₪
3התקשרויות
קורס קציני בטיחות בתעבורה עבור
27,850 ₪
2התקשרויות
לימודי תעודה בנושא התקנה ושירות קירור ומיזוג ביתי
7,290 ₪
התקשרות אחת
ניהול מחסן ממוחחשב
3,330 ₪
התקשרות אחת
כבאות והצלה לישראל
32,946 ₪
קורס ניהול ממוחשב - לוגיסטיקה
קורס ניהול ממוחשב - לוגיסטיקה
32,946 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
32,600 ₪
קורס הדרכה לנערים
קורס רכזי רכב תפעולי
קורס הדרכה לנערים
23,100 ₪
התקשרות אחת
קורס רכזי רכב תפעולי
9,500 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
29,700 ₪
השלמת השכלה תג,ת
השלמת השכלה תג,ת
29,700 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
23,312 ₪
קורס חוקר מחשב מיומן
קורס חוקר מחשב מיומן
23,312 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
3,890 ₪
כפר- קורס + רישיון רכב ציבורי לעובד- אסלן נאתכו
כפר- קורס + רישיון רכב ציבורי לעובד- אסלן נאתכו
3,890 ₪
התקשרות אחת