דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נתן רפואה שיקום וסיעוד בע״מ

#511427635

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות54,360,081
NATHAN HEALTH CARE AND REHABILITATION LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1989-11-29
ישראלית חברה פרטית
פעילה


גילדסגיים 9, רמת גן
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
72,106,119 ₪
רכש שירותים
שירותי חונכות
נתן
אקדמית
רכש שירותים
25,358,977 ₪
3התקשרויות
שירותי חונכות
16,697,265 ₪
התקשרות אחת
נתן
14,861,067 ₪
19התקשרויות
אקדמית
6,790,387 ₪
5התקשרויות
אחרים
8,398,422 ₪
24התקשרויות