דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יוסי אסולין קומפרסורים בע״מ

#511284366

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות33,497
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1988-03-24
ישראלית חברה פרטית
פעילה


הפלד 42, חולון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
109,268 ₪
אחזקה
טיפול שנתי למדחס
עבודות בניין
אחזקת בניין
אחזקה
48,395 ₪
6התקשרויות
טיפול שנתי למדחס
18,988 ₪
3התקשרויות
עבודות בניין
14,625 ₪
התקשרות אחת
אחזקת בניין
9,828 ₪
התקשרות אחת
אחרים
17,432 ₪
11התקשרויות
המדפיס הממשלתי
54,041 ₪
שרות למדחס אויר
מתן אחריות למכונה
בדקת קולטי אויר
שרות למדחס אויר
34,394 ₪
2התקשרויות
מתן אחריות למכונה
17,775 ₪
התקשרות אחת
בדקת קולטי אויר
1,872 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
49,774 ₪
תיקון מדחס קומפרסור
מדחס 7.5 כ"ס
מדחס חדש לחווה
מייבש אויר לקומפרסור ברפת
תיקון מדחס קומפרסור
12,393 ₪
9התקשרויות
מדחס 7.5 כ"ס
8,366 ₪
התקשרות אחת
מדחס חדש לחווה
8,100 ₪
התקשרות אחת
מייבש אויר לקומפרסור ברפת
4,850 ₪
התקשרות אחת
אחרים
16,065 ₪
6התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
41,007 ₪
תחנת ראשל"צ- מדחס אויר 7.2/250
ת"א -טיפול+תיקון למדחס אוויר בתחנת רידינג
בדיקת מדחסים
חולון - תיקוון מדחס בוכנתי
תחנת ראשל"צ- מדחס אויר 7.2/250
8,190 ₪
התקשרות אחת
ת"א -טיפול+תיקון למדחס אוויר בתחנת רידינג
5,029 ₪
התקשרות אחת
בדיקת מדחסים
4,446 ₪
התקשרות אחת
חולון - תיקוון מדחס בוכנתי
3,738 ₪
התקשרות אחת
אחרים
19,603 ₪
15התקשרויות
שירות בתי הסוהר
39,722 ₪
מדחס דנטלי
מדחס דנטלי
39,722 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
18,965 ₪
רכישת מדחס אויר למעבדה
*ציוד מעבדה - מדחס אויר לאוטוקלאב
פילטרים ומנקז מים לקומפסור
תיקון מדחס ברפת
רכישת מדחס אויר למעבדה
5,499 ₪
התקשרות אחת
*ציוד מעבדה - מדחס אויר לאוטוקלאב
4,961 ₪
התקשרות אחת
פילטרים ומנקז מים לקומפסור
4,921 ₪
התקשרות אחת
תיקון מדחס ברפת
1,008 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,576 ₪
5התקשרויות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
6,791 ₪
עבודות חשמל
ניקוי ציוד אלקטרוני
אביזרים שוטף
תחזוקה שוטפת
עבודות חשמל
3,907 ₪
התקשרות אחת
ניקוי ציוד אלקטרוני
1,463 ₪
התקשרות אחת
אביזרים שוטף
1,287 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה שוטפת
134.55 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
4,193 ₪
טיפול ותיקון קומרסור משאית דלק מס 1672751
טיפול במדחס למשאית מס 1672651 ירושלים
תיקון מדחס ברכב 16-726-51
עבודת טיפול ואחזקה
טיפול ותיקון קומרסור משאית דלק מס 1672751
1,438 ₪
התקשרות אחת
טיפול במדחס למשאית מס 1672651 ירושלים
836.55 ₪
התקשרות אחת
תיקון מדחס ברכב 16-726-51
800 ₪
התקשרות אחת
עבודת טיפול ואחזקה
635.31 ₪
התקשרות אחת
אחרים
483 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
3,686 ₪
רכישה למעבדה
רכישה למעבדה
3,686 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה
1,088 ₪
טיפול ותיקון קומרסור משאית דלק מס 1672551
תיקון קופפרסור למשאית דלק
טיפול ותיקון קומרסור משאית דלק מס 1672551
864.63 ₪
התקשרות אחת
תיקון קופפרסור למשאית דלק
223 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
1,053 ₪
טיפול בדיקת קולט אוויר מדחס מכון בחינות חולון
טיפול בדיקת קולט אוויר מדחס מכון בחינות חולון
1,053 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
565.11 ₪
טיפול מדחס
שעון לחץ
טיפול מדחס
507.78 ₪
התקשרות אחת
שעון לחץ
57.33 ₪
התקשרות אחת