דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

מפעת 1965 (1987) בע״מ

מספר תאגיד
511215618
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 71,919 ₪
לעסוק בכל עיסוק חוקי
1987-07-30
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דרך המוביל 3, כפר סבא
אצל: מפעת 1965 (1987) בע״מ
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
שירות בתי הסוהר
71,919 ₪
פינוי פסולת מחוז מרכז 2021
פינוי פסולת מחוז מרכז 2021
71,919 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
67,772 ₪
פינוי פסלת במכולה 4-12/2016
פינוינמכולה סגורה בימי שישי
פינוי פסלת במכולה 1-3/16
מעון רוחמה-פינוי אשפה
פינוי פסלת במכולה 4-12/2016
26,552 ₪
התקשרות אחת
פינוינמכולה סגורה בימי שישי
26,532 ₪
התקשרות אחת
פינוי פסלת במכולה 1-3/16
9,957 ₪
התקשרות אחת
מעון רוחמה-פינוי אשפה
4,731 ₪
2התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
10,779 ₪
מעון רוחמה-פינוי אשפה במכולה 2017
פינוי מכולה סגורה+הטמנה+אגרה
מעון רוחמה-פינוי אשפה במכולה 2017
6,626 ₪
התקשרות אחת
פינוי מכולה סגורה+הטמנה+אגרה
4,153 ₪
התקשרות אחת