דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע״מ

#511011595

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות642,347
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1984-01-09
ישראלית חברה פרטית
פעילה


מסילת ישרים 16, ירושלים
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
7,362,609 ₪
6/2.2014 שמירה ואבטחה במתקני המשרד מחוז דרום
שמירה ואבטחה במחוז דרום
אבטחת שר החינוך זקיפים מכרז מס' 17/5.2014
מכרז 17/5.2014 אבטחת שר החינוך זקיפים
6/2.2014 שמירה ואבטחה במתקני המשרד מחוז דרום
1,858,499 ₪
6התקשרויות
שמירה ואבטחה במחוז דרום
1,731,689 ₪
4התקשרויות
אבטחת שר החינוך זקיפים מכרז מס' 17/5.2014
1,629,084 ₪
2התקשרויות
מכרז 17/5.2014 אבטחת שר החינוך זקיפים
1,283,569 ₪
2התקשרויות
אחרים
859,767 ₪
2התקשרויות
משרד האוצר
7,000,000 ₪
תשלום פסק דין
תשלום פסק דין
7,000,000 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
642,347 ₪
שירותי קב"ט אבטחה
תוספות אבטחה
שירותי קב"ט אבטחה
631,255 ₪
התקשרות אחת
תוספות אבטחה
11,092 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
60,611 ₪
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
60,611 ₪
4התקשרויות
המשרד לשירותי דת
1,468 ₪
החזרים גיור בגין ניקיון
החזרים גיור בגין ניקיון
1,468 ₪
2התקשרויות