דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כץ משלוח בינעירוני מהיר בע״מ

#510990997

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות21,883,206
KATZ FAST DELIVERY INTERURBAN LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1983-07-07
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אזור התעשיה 1, גבעת ברנר
אצל: א.ת
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד המשפטים
32,029,001 ₪
הובלת חומר משפטי
הובלת חומר משפטי ארצי
שינוע חומר משפטי לבתי המשפט 2016+2017
שליחויות
הובלת חומר משפטי
12,586,071 ₪
3התקשרויות
הובלת חומר משפטי ארצי
5,960,009 ₪
2התקשרויות
שינוע חומר משפטי לבתי המשפט 2016+2017
4,425,584 ₪
2התקשרויות
שליחויות
3,055,336 ₪
3התקשרויות
אחרים
6,002,001 ₪
16התקשרויות
שירות בתי הסוהר
2,454,988 ₪
שינוע ציוד אסירים עפ"י מכרז בהרשאה
מיון וחלוקת דואר יחידות שב"ס שנת
שירותי דואר כץ משלוח בין עירוני
חלוקת דואר ומיון לכלל שב"ס לשנת ינואר-יולי 2017
שינוע ציוד אסירים עפ"י מכרז בהרשאה
1,355,024 ₪
11התקשרויות
מיון וחלוקת דואר יחידות שב"ס שנת
523,964 ₪
3התקשרויות
שירותי דואר כץ משלוח בין עירוני
384,000 ₪
התקשרות אחת
חלוקת דואר ומיון לכלל שב"ס לשנת ינואר-יולי 2017
192,000 ₪
התקשרות אחת
רשות האכיפה והגבייה
1,842,136 ₪
דואר פנימי ליחידות הרשות -
דואר פנימי ליחידות הרשות -
1,842,136 ₪
6התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
1,203,482 ₪
דואר פנימי
משלוחים
דואר פנימי
1,202,466 ₪
4התקשרויות
משלוחים
1,016 ₪
התקשרות אחת
המדפיס הממשלתי
1,189,975 ₪
הובלות, שליחויות, הפצה
ביצוע הובלות
ביצוע שירותי שליחויות
ביצוע שילחויות והובלות
הובלות, שליחויות, הפצה
569,806 ₪
התקשרות אחת
ביצוע הובלות
306,724 ₪
2התקשרויות
ביצוע שירותי שליחויות
280,273 ₪
התקשרות אחת
ביצוע שילחויות והובלות
33,172 ₪
התקשרות אחת
רשות מקרקעי ישראל
856,593 ₪
הובלת דואר
שירותי שליחויות
הארכת תוקף הסכם עד לסוף שנת 2017
שירותי הובלה בין מטה הרשות למחוזות בכל הארץ
הובלת דואר
260,606 ₪
2התקשרויות
שירותי שליחויות
219,867 ₪
6התקשרויות
הארכת תוקף הסכם עד לסוף שנת 2017
134,509 ₪
התקשרות אחת
שירותי הובלה בין מטה הרשות למחוזות בכל הארץ
121,749 ₪
התקשרות אחת
אחרים
119,863 ₪
5התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
640,984 ₪
דואר
שליחויות למשרד
איסוף דואר ומיון למשרדים
משלוחים לבתים בפריסה ארצית - מגוייסי חוץ לחרום
דואר
467,868 ₪
4התקשרויות
שליחויות למשרד
109,724 ₪
התקשרות אחת
איסוף דואר ומיון למשרדים
60,951 ₪
התקשרות אחת
משלוחים לבתים בפריסה ארצית - מגוייסי חוץ לחרום
2,440 ₪
התקשרות אחת
כבאות והצלה לישראל
555,734 ₪
שירותי דיוור
דואר-
מכללה: שרות משלוחים החל מחודש דצמ' 20 עד דצמ' 21.
שירותי דיוור
231,032 ₪
4התקשרויות
דואר-
198,868 ₪
2התקשרויות
מכללה: שרות משלוחים החל מחודש דצמ' 20 עד דצמ' 21.
125,834 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
50,807 ₪
שירותי שליחים למחוז צפון
שירותי דיוור מחוז דרום
שרותי דיוור בין תחנות המחוז
שליחויות
שירותי שליחים למחוז צפון
27,368 ₪
4התקשרויות
שירותי דיוור מחוז דרום
13,304 ₪
התקשרות אחת
שרותי דיוור בין תחנות המחוז
6,236 ₪
התקשרות אחת
שליחויות
3,443 ₪
התקשרות אחת
אחרים
455.41 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
15,620 ₪
העברת מסמכים וחבילות
העברת מסמכים וחבילות
15,620 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
10,500 ₪
העברת חומרים לוועדות הקבלה
העברת חומרים לוועדות הקבלה
10,500 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
3,332 ₪
ביצוע שליחות מארכיב המשרד הראשי וארכיבי המחוזות
ביצוע שליחות מארכיב המשרד הראשי וארכיבי המחוזות
3,332 ₪
התקשרות אחת