דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

שווק והספקה וירטהיים בע״מ

מספר תאגיד
510847064
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1980-03-24
ישראלית חברה פרטית
פעילה


שד ההסתדרות 172, חיפה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
הרשות הארצית לכבאות והצלה
78,470 ₪
רכש ציוד מבצעי
נעליים
מעילים
רמת גן - מגבונים אלכוהלים לניקוי מסיכות מנ"פ
רכש ציוד מבצעי
26,919 ₪
2התקשרויות
נעליים
20,592 ₪
התקשרות אחת
מעילים
19,750 ₪
התקשרות אחת
רמת גן - מגבונים אלכוהלים לניקוי מסיכות מנ"פ
3,335 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,874 ₪
3התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
12,966 ₪
ציוד מדידה בניסיונות
ציוד מדידה בניסיונות
12,966 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
3,717 ₪
מוצרי גומי לתחזוקה שוטפת של כלי השייט בנמל חדרה.
גומי/מוטות אטימה לדלתות ופתחים בגוררת קיסריה.
מוצרי גומי לתחזוקה שוטפת של כלי השייט בנמל חדרה.
2,044 ₪
התקשרות אחת
גומי/מוטות אטימה לדלתות ופתחים בגוררת קיסריה.
1,673 ₪
התקשרות אחת