דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גדיש חברה להנדסה בע״מ

#510812118

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות294,180,406
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1979-04-05
ישראלית חברה פרטית
פעילה


המצודה 31, אזור
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הכלכלה והתעשייה
250,314,302 ₪
פיתוח אז"ת
פיתוח אזור תעשיה
פיתוח אז"ת
196,819,692 ₪
140התקשרויות
פיתוח אזור תעשיה
53,494,610 ₪
61התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
48,919,054 ₪
מיתר- שכ' כלניות- שלבים ד ה- השלמת כבישים , פיתוח ושצ"פים
ביר אלמכסור- תיחור- עבודות פיתוח שלב א
באר שבע- מבואה דרומית- השלמת עבודות פיתוח במתחם ה"סינמה סיטי"
מיתר- כלניות- יתרות מהזמנות קודמות מי.ג מתאר
מיתר- שכ' כלניות- שלבים ד ה- השלמת כבישים , פיתוח ושצ"פים
23,043,991 ₪
התקשרות אחת
ביר אלמכסור- תיחור- עבודות פיתוח שלב א
10,376,941 ₪
התקשרות אחת
באר שבע- מבואה דרומית- השלמת עבודות פיתוח במתחם ה"סינמה סיטי"
5,017,949 ₪
התקשרות אחת
מיתר- כלניות- יתרות מהזמנות קודמות מי.ג מתאר
4,080,434 ₪
התקשרות אחת
אחרים
6,399,738 ₪
14התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
35,913,499 ₪
4.1
חברה מתכננת
נהולפרויקט מזרח לכיש
ליווי יעוץ ובקרת תכנון מפורט לביצוע
4.1
16,470,360 ₪
4התקשרויות
חברה מתכננת
10,050,282 ₪
3התקשרויות
נהולפרויקט מזרח לכיש
9,227,607 ₪
2התקשרויות
ליווי יעוץ ובקרת תכנון מפורט לביצוע
91,611 ₪
התקשרות אחת
אחרים
73,639 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה
9,681,556 ₪
מגזרי המיעוטים
מגזרי המיעוטים
9,681,556 ₪
5תמיכות
משרד התרבות והספורט
3,445,906 ₪
ייעוץ הנדסי
התקשרות עם יועצים הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים
ייעוץ הנדסי בתום שיפוצים במוסדות התרבות
ייעוץ הנדסי
2,366,644 ₪
6התקשרויות
התקשרות עם יועצים הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים
764,415 ₪
התקשרות אחת
ייעוץ הנדסי בתום שיפוצים במוסדות התרבות
314,847 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
3,056,936 ₪
שירותי ייעוץ, מעקב ובקרת תכנון וייעוץ הנדסי
שירותי ייעוץ, מעקב ובקרת תכנון וייעוץ הנדסי
3,056,936 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
2,992,125 ₪
יועצים
שירותי בקרה
ייעוץ
פיקוח
יועצים
1,362,017 ₪
3התקשרויות
שירותי בקרה
750,444 ₪
התקשרות אחת
ייעוץ
742,663 ₪
3התקשרויות
פיקוח
129,748 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,254 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה
1,628,811 ₪
פיתוח אז"ת
פיתוח אז"ת
1,628,811 ₪
4התקשרויות
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
129,748 ₪
פיקוח
פיקוח
129,748 ₪
התקשרות אחת