דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ש. קרני מהנדסים בע״מ

#510799893

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות4,461,474
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1978-12-19
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דישראלי 46, חיפה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
4,461,474 ₪
הידרולוגיה לשער הגיא - דרכים (כבישים)
כבישים ותנועה
תכנית בינוי ומפורט לביצוע
תשלום חשבון סופי
הידרולוגיה לשער הגיא - דרכים (כבישים)
3,375,470 ₪
4התקשרויות
כבישים ותנועה
782,900 ₪
5התקשרויות
תכנית בינוי ומפורט לביצוע
277,559 ₪
2התקשרויות
תשלום חשבון סופי
25,545 ₪
התקשרות אחת