דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע״מ

#510789464

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות7,147,016
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1978-08-04
ישראלית חברה פרטית
פעילה


שד גן רווה 9, יבנה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
שירות בתי הסוהר
26,820,322 ₪
מנ"מ
הזמנה לתחזוקת מע' מנ"מ לשנת 22019
תחזוקת לשנת 2017 מע' מנ"מ שהותקנו במסגרת מכרז 113/
הזמנה מהסבה
מנ"מ
18,928,387 ₪
18התקשרויות
הזמנה לתחזוקת מע' מנ"מ לשנת 22019
4,215,004 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת לשנת 2017 מע' מנ"מ שהותקנו במסגרת מכרז 113/
669,386 ₪
התקשרות אחת
הזמנה מהסבה
448,233 ₪
5התקשרויות
אחרים
2,559,313 ₪
52התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
20,166,531 ₪
עבור
תחזוקת מערכות מתך נמוך
התקנת מערכת מתח נמוך בפרויקט חשין 1
החלפת קורא כרטיסים בבתי המשפט
עבור
17,040,789 ₪
28התקשרויות
תחזוקת מערכות מתך נמוך
2,028,610 ₪
התקשרות אחת
התקנת מערכת מתח נמוך בפרויקט חשין 1
234,000 ₪
התקשרות אחת
החלפת קורא כרטיסים בבתי המשפט
225,342 ₪
התקשרות אחת
אחרים
637,790 ₪
38התקשרויות
משרד המשפטים
827,914 ₪
מתח נמוך
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
אחזקה שנתית מערכות ביטחון
חוזה אחזקה לשכה ראשית
מתח נמוך
165,124 ₪
4התקשרויות
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
100,748 ₪
2התקשרויות
אחזקה שנתית מערכות ביטחון
95,504 ₪
התקשרות אחת
חוזה אחזקה לשכה ראשית
94,473 ₪
התקשרות אחת
אחרים
372,065 ₪
10התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
616,884 ₪
חידוש הסכם לתחזוקת מערכות ביטחון ( מתח נמוך) לבניין הלמ"ס ולבניין אורנים
שירותי תחזוקה למערכות ביטחון
רכישת ציוד להחלפת קרוסלות בכניסה לבניין הלמ"ס
שדרוג מערכת בקרת הכניסות
חידוש הסכם לתחזוקת מערכות ביטחון ( מתח נמוך) לבניין הלמ"ס ולבניין אורנים
175,940 ₪
2התקשרויות
שירותי תחזוקה למערכות ביטחון
163,283 ₪
2התקשרויות
רכישת ציוד להחלפת קרוסלות בכניסה לבניין הלמ"ס
105,367 ₪
התקשרות אחת
שדרוג מערכת בקרת הכניסות
58,719 ₪
התקשרות אחת
אחרים
113,575 ₪
15התקשרויות
משרד הבריאות
184,931 ₪
שדרוג מערכת אזעקה
שירות ואחזק
שירות שנתי למערכת האזעקה
תיקון מערכת אזעקה
שדרוג מערכת אזעקה
58,032 ₪
התקשרות אחת
שירות ואחזק
37,002 ₪
התקשרות אחת
שירות שנתי למערכת האזעקה
34,995 ₪
התקשרות אחת
תיקון מערכת אזעקה
28,835 ₪
התקשרות אחת
אחרים
26,066 ₪
4התקשרויות
משרד האנרגיה
40,682 ₪
התקנת מערכת מתח נמוך
התקנת מערכת מתח נמוך
40,682 ₪
התקשרות אחת
המשרד להגנת הסביבה
17,339 ₪
לחצנים לפתיחת דלותות לשכת שר ומנכ"ל המשרד - על פי הוראת קב"ט
לחצנים לפתיחת דלותות לשכת שר ומנכ"ל המשרד - על פי הוראת קב"ט
17,339 ₪
התקשרות אחת
רשות האכיפה והגבייה
1,207 ₪
לחצן מצוקה הוצל"פ ת"א
לחצן מצוקה הוצל"פ ת"א
1,207 ₪
התקשרות אחת