דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גרונר ד.א.ל מהנדסים בע״מ

#510760895

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות750,737
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1977-06-29
ישראלית חברה פרטית
פעילה


יוזמה 2, טירת כרמל
אצל: דן גרונר
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
750,737 ₪
כבישים ותנועה
מדידות לשיווק וליווי פיתוח
כבישים-
ת.ב.ע. ובינוי ל16 יח - תנועה
כבישים ותנועה
349,826 ₪
התקשרות אחת
מדידות לשיווק וליווי פיתוח
207,823 ₪
2התקשרויות
כבישים-
112,324 ₪
התקשרות אחת
ת.ב.ע. ובינוי ל16 יח - תנועה
80,763 ₪
2התקשרויות
שירות בתי הסוהר
29,745 ₪
יועץ תנועה עבור פרויקט מכלול קליטה ומרפאה בבימ"ר ק
יועץ תנועה עבור פרויקט מכלול קליטה ומרפאה בבימ"ר ק
29,745 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
14,000 ₪
מימון התחייבויותלמתחילי 2000 בגיןהרשאה ל
מימון התחייבויותלמתחילי 2000 בגיןהרשאה ל
14,000 ₪
תמיכה אחת