דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מלח הארץ אילת בע״מ

#510730179

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
SALT OF THE EARTH EILAT LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1976-02-12
ישראלית חברה פרטית
פעילה


מלח הארץ 1, עתלית
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הכלכלה והתעשייה
205,670 ₪
כלי סיוע ליצוא
כלי סיוע ליצוא
205,670 ₪
תמיכה אחת
משרד הרווחה - זרוע העבודה
188,958 ₪
מסלול תעסוקה כללי
מסלול תעסוקה כללי
188,958 ₪
3תמיכות