דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מנוליד -חירות מערכות בע״מ

#510679434

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות27,163,114
MENOLEAD HERUT SYSTEMS LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1974-04-03
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דן 3, יבנה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
הרשות הארצית לכבאות והצלה
26,234,647 ₪
אחזקה
אחזקת קריית הכבאות אחזקת הבית ותפעול מנוליד
תחזוקה
חשמל וגינון (מחירון דקל)
אחזקה
13,690,914 ₪
3התקשרויות
אחזקת קריית הכבאות אחזקת הבית ותפעול מנוליד
7,117,781 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה
4,208,982 ₪
2התקשרויות
חשמל וגינון (מחירון דקל)
508,184 ₪
2התקשרויות
אחרים
708,787 ₪
29התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
5,250,573 ₪
אחזקת מזגנים
החלפת יחידת קרור
תשלום בדיעבד
אחזקת מזגנים
2,648,026 ₪
4התקשרויות
החלפת יחידת קרור
2,572,577 ₪
התקשרות אחת
תשלום בדיעבד
29,970 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
4,695,773 ₪
תאורה ל - 255 יח"ד
תאורה ל - 255 יח"ד
4,695,773 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
2,025,383 ₪
אחזקה ירושלים 2016
תחזוקה מחוז מרכז 2016 חברת מנוליד
התקנת צ'ילר בית הדין הארצי לעבודה
תחזוקה אילת
אחזקה ירושלים 2016
1,036,296 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה מחוז מרכז 2016 חברת מנוליד
455,473 ₪
התקשרות אחת
התקנת צ'ילר בית הדין הארצי לעבודה
317,387 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה אילת
216,227 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
105,707 ₪
אחזקת מזגנים 2015
התקנת 2 מזגנים
הרכבת מזגן
גז ב
אחזקת מזגנים 2015
73,238 ₪
התקשרות אחת
התקנת 2 מזגנים
16,168 ₪
2התקשרויות
הרכבת מזגן
5,389 ₪
2התקשרויות
גז ב
5,004 ₪
4התקשרויות
אחרים
5,908 ₪
14התקשרויות
רשות החשמל
52,431 ₪
שירות תחזוקה למיזוג אויר
שירותי מיזוג אויר
תיקון
מילוי גז
שירות תחזוקה למיזוג אויר
23,409 ₪
2התקשרויות
שירותי מיזוג אויר
15,444 ₪
התקשרות אחת
תיקון
5,885 ₪
4התקשרויות
מילוי גז
2,831 ₪
3התקשרויות
אחרים
4,862 ₪
5התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
21,271 ₪
הטמנת קו חשמל עילי בפנימייה
עבודות חשמל
הטמנת קו חשמל עילי בפנימייה
14,836 ₪
התקשרות אחת
עבודות חשמל
6,435 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
8,073 ₪
טיפול בנזקי סערה, לגנרטור חירום
טיפול בנזקי סערה, לגנרטור חירום
8,073 ₪
התקשרות אחת