דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דובר - מיכשור רפואי ומדעי בע״מ

#510658404

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות101,011
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1973-08-15
ישראלית חברה פרטית
פעילה


המעלות 11, הרצליה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
מינהל המחקר החקלאי
1,906,754 ₪
רכישת מיקרוסקופ קונפוקלי
מכשיר אולטראמיקרטום
רכישת גלאי
אביזרי מעבדה
רכישת מיקרוסקופ קונפוקלי
1,493,056 ₪
התקשרות אחת
מכשיר אולטראמיקרטום
368,591 ₪
התקשרות אחת
רכישת גלאי
42,114 ₪
התקשרות אחת
אביזרי מעבדה
2,994 ₪
2התקשרויות
שירות בתי הסוהר
170,631 ₪
ובקרים לספירות דם
ריאגנטים לס"ד
למכשיר ס"ד
מכשיר ס"ד- שירות טכני
ובקרים לספירות דם
83,434 ₪
3התקשרויות
ריאגנטים לס"ד
29,282 ₪
התקשרות אחת
למכשיר ס"ד
29,250 ₪
2התקשרויות
מכשיר ס"ד- שירות טכני
14,625 ₪
התקשרות אחת
אחרים
14,040 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
159,120 ₪
מיקרוסקופים
בסיס לבינוקולר
רכישה למעבדה
טלסקופ
מיקרוסקופים
112,865 ₪
6התקשרויות
בסיס לבינוקולר
19,105 ₪
התקשרות אחת
רכישה למעבדה
13,865 ₪
התקשרות אחת
טלסקופ
11,466 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,819 ₪
2התקשרויות
משרד הבריאות
32,399 ₪
הזמנת חומרים
מצאי מעבדה
כיול
ציוד מעבדות
הזמנת חומרים
16,735 ₪
6התקשרויות
מצאי מעבדה
3,611 ₪
2התקשרויות
כיול
3,370 ₪
2התקשרויות
ציוד מעבדות
2,857 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,826 ₪
3התקשרויות