דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אמן - ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ

#510534548

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות20,719,512
AMAN - ORGANIZATION AND MANAGEMENT SCIENCES CONSULTANTS LTD.
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1970-02-12
ישראלית חברה פרטית
פעילה


הברזל 34, תל אביב - יפו
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
170,132,350 ₪
ארגון והפעלה של מרכז הבדיקה לבחינות בגרות והגמר
מ .מ 29/10.2011 ארגון והפעלה של מרכז בחינות הבגרות וניהול מאגר בוחנים ומעריכים
29/10.2011 ארגון והפעלת מרב"ד לתקופה: 5.11.2017-30.9.2018
ארגון והפעלה של מרכז הבדיקה לבחינות בגרות והגמר
151,137,021 ₪
4התקשרויות
מ .מ 29/10.2011 ארגון והפעלה של מרכז בחינות הבגרות וניהול מאגר בוחנים ומעריכים
10,899,190 ₪
2התקשרויות
29/10.2011 ארגון והפעלת מרב"ד לתקופה: 5.11.2017-30.9.2018
8,096,139 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
8,772,946 ₪
מכלול קטיעת שרשרת הדבקה
יייעוץ
יועצים
פיתוח
מכלול קטיעת שרשרת הדבקה
4,731,480 ₪
התקשרות אחת
יייעוץ
3,042,447 ₪
4התקשרויות
יועצים
480,319 ₪
5התקשרויות
פיתוח
444,348 ₪
3התקשרויות
אחרים
74,352 ₪
3התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
3,344,898 ₪
כ"א
כ"א
3,344,898 ₪
6התקשרויות
המשרד לשירותי דת
2,098,159 ₪
פיקוח וניהול פרויקט שירת הים
שכר נותני שירותים מחשוב
נותני שירותי מחשוב חיצוניים
מיפוי עומסי עבודה
פיקוח וניהול פרויקט שירת הים
1,458,230 ₪
2התקשרויות
שכר נותני שירותים מחשוב
298,160 ₪
התקשרות אחת
נותני שירותי מחשוב חיצוניים
221,377 ₪
התקשרות אחת
מיפוי עומסי עבודה
50,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
70,392 ₪
3התקשרויות
מינהל התכנון
1,495,976 ₪
חברה להקמת ועדות; מכרז 78/2009
חברת ניהול ארגון ארכיבי התכנון; - מכרז 65/2009
שירותי ליווי ונהול ביצוע של ארגון מחדש של ועדות תכנון עבור מנהל התכנון
חברה להקמת ועדות; אמ"ן - מכרז 78/2009
חברה להקמת ועדות; מכרז 78/2009
933,950 ₪
התקשרות אחת
חברת ניהול ארגון ארכיבי התכנון; - מכרז 65/2009
283,039 ₪
התקשרות אחת
שירותי ליווי ונהול ביצוע של ארגון מחדש של ועדות תכנון עבור מנהל התכנון
167,284 ₪
התקשרות אחת
חברה להקמת ועדות; אמ"ן - מכרז 78/2009
111,703 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה - זרוע העבודה
1,357,660 ₪
מסלול תעסוקה כללי
מסלול תעסוקה כללי
1,357,660 ₪
תמיכה אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
1,163,997 ₪
העסקת מנהלי אגדים ומחוזות
העסקת מנהלי אגדים ומחוזות
1,163,997 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
428,224 ₪
תחזוקה
תחזוקת תמחיר
תחזוקה
328,247 ₪
3התקשרויות
תחזוקת תמחיר
99,977 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
332,607 ₪
מכרז 14/2017 יעוץ וליווי קורסי הדרכה
התקשות שנתית 2019, רצ"ב פרוטוקול מס' 496/2018
פיתוח תיק מסלול צוערות
ליווי קורס מתמחי מנהל
מכרז 14/2017 יעוץ וליווי קורסי הדרכה
148,702 ₪
התקשרות אחת
התקשות שנתית 2019, רצ"ב פרוטוקול מס' 496/2018
75,274 ₪
התקשרות אחת
פיתוח תיק מסלול צוערות
42,001 ₪
התקשרות אחת
ליווי קורס מתמחי מנהל
39,813 ₪
התקשרות אחת
אחרים
26,817 ₪
3התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
317,194 ₪
מתן שירותי ייעוץ לניתוח תכניות, כלי סיוע ומדיניות
מתן שירותי ייעוץ לניתוח תכניות, כלי סיוע ומדיניות
317,194 ₪
2התקשרויות
משרד ראש הממשלה
293,446 ₪
העסקת עובדים חיצונים
העסקת עובדים חיצונים
293,446 ₪
2התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
263,502 ₪
דניאל שלד 400 יח"ד עלה נגב יעוץ כלכלי חברתי פרוגרמ
אשלהנשיא שלד 400 יח"ד יעוץ כלכלי חברתי פרוגרמטי
יועץ חברתי פרוגרמתי לתכנית מתאר התחדשות עירונית רו
יעוץ לתוכנית מחיר למשתכן (על סמך מכרז יועצים 10/2014)
דניאל שלד 400 יח"ד עלה נגב יעוץ כלכלי חברתי פרוגרמ
126,455 ₪
2התקשרויות
אשלהנשיא שלד 400 יח"ד יעוץ כלכלי חברתי פרוגרמטי
60,064 ₪
התקשרות אחת
יועץ חברתי פרוגרמתי לתכנית מתאר התחדשות עירונית רו
41,795 ₪
התקשרות אחת
יעוץ לתוכנית מחיר למשתכן (על סמך מכרז יועצים 10/2014)
35,188 ₪
התקשרות אחת
המדפיס הממשלתי
218,745 ₪
שכר עידוד
שכר עידוד
218,745 ₪
2התקשרויות
משרד המשפטים
129,868 ₪
ייעוץ אירגוני
שירותי ייעוץ
ייעוץ אירגוני
96,656 ₪
התקשרות אחת
שירותי ייעוץ
33,212 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
95,796 ₪
שירותי יעוץ ארגוני
שירותי יעוץ ארגוני
95,796 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
78,695 ₪
נותני שירותי מיחשוב--מענק מיוחד וחד פעמי
נותני שירותי מיחשוב--מענק מיוחד וחד פעמי
78,695 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
69,735 ₪
ניהול פרוייקטים קורס אופק מחזור ב 2021
הזמנה בדיעבד לתשלום ייעוץ יישום מערכות תורים
ניהול פרוייקטים קורס אופק מחזור ב 2021
40,622 ₪
התקשרות אחת
הזמנה בדיעבד לתשלום ייעוץ יישום מערכות תורים
29,112 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
51,831 ₪
שירותי ייעוץ
שירותי ייעוץ
51,831 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
42,056 ₪
שרותי סקרים
שרותי סקרים
42,056 ₪
התקשרות אחת
משרד הפנים
41,000 ₪
קידום בניית מודל - חב' אמ"ן
קידום בניית מודל - חב' אמ"ן
41,000 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
23,502 ₪
ניתוח הנדסי
ניתוח הנדסי
23,502 ₪
התקשרות אחת