דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טבע מדיקל בע״מ

#510511207

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
TEVA MEDICAL LTD.
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1969-02-05
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דבורה הנביאה 124, תל אביב - יפו
אצל: טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הרווחה - זרוע העבודה
2,551,554 ₪
מסלול תעסוקה כללי
מסלול חיבור מפעלים לגז טבעי
מסלול תעסוקה כללי
2,351,554 ₪
2תמיכות
מסלול חיבור מפעלים לגז טבעי
200,000 ₪
תמיכה אחת
משרד הבריאות
36,683 ₪
מבחני מיומנות
מבחני PT
רכש תרופות
שירות
מבחני מיומנות
13,465 ₪
2התקשרויות
מבחני PT
11,633 ₪
התקשרות אחת
רכש תרופות
6,149 ₪
התקשרות אחת
שירות
5,436 ₪
התקשרות אחת