דלג לתוכן עיקרי
עמותה

עוזר לנצרכים בני תורה (ע"ר)

מספר תאגיד
580725646
מחזור כספי שנתיהשנה האחרונה לגביה מוצג דיווח שנתי באתר "גיידסטאר"
לשנת 2021
₪35,698
תחום הסיוע לנזקקים

ארגון זה הוא עמותה העוסקת בתחום הסיוע לנזקקים

על פי הדיווח, הפעילות מרוכזת בירושלים.

המחזור הכספי השנתי המדווח האחרון (2021) , עמד על ₪35,698.

גובה המחזור הכספי השנתי החציוני של ארגונים הפועלים בתחום ודיווחו על פעילותם הוא ₪685,756.

לא תועדו הכנסות של הארגון מכספי המדינה בשלוש השנים האחרונות.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:עמותה רשומה
הארגון הוקם בשנת:2021
מטרות הארגון:
תמיכה במשפחות מעוטי יכולת באמצעות חלוקת סלי מזון ותמיכות כספיות לשבתות וחגים, הקמת והחזקת כולל אברכים, ספריה תורנית וסיוע להוצאת ספרים, סיוע לנזקקים ולמשפחות ברוכות ילדים באמצעות חלוקת מזון, ביגוד ותמיכות כספיות, עזרה וסיוע בעריכת שמחות ובמימונם לנצרכים ונזקקים ומשפחות מרובות ילדים, תמיכה באלמנות ויתומים, תמיכה במשפחות במצוקה, עזרה לחולים ומשפחותיהם, מענקים לחגים, מתן הלוואות ללא ריבית, פעילות קהילתית והקמת גרעינים משימתיים, תמיכה במוסדות וארגונים התומכים במעוטי יכולת ומשפחות במצוקה ובמתן מצרכי יסודוביגוד לנצרכים
כתובת:
עזרא, 18, ירושלים, 9527624
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר
המחזור הכספי המדווח לארגון בשנת 2021: 35,698 ₪
35,698 ₪
685,756 ₪
חציון בתחום הסיוע לנזקקים מבוסס על נתוני כל הארגונים הפעילים בתחום הסיוע לנזקקים אשר דיווחו על גובה המחזור הכספי באחת, או יותר, משלוש השנים האחרונות.
2021