דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המכון לחקר האתגרים הבטחוניים העתידיים (ע"ר)

#580606606

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
תחום המחקר, המדע והטכנולוגיה

ארגון זה הוא עמותה העוסקת בתחום המחקר, המדע והטכנולוגיה

על פי הדיווח, הפעילות מרוכזת בתל אביב.

המחזור הכספי השנתי המדווח האחרון (2016) , עמד על ₪1,228,028.

גובה המחזור הכספי השנתי החציוני של ארגונים הפועלים בתחום ודיווחו על פעילותם הוא ₪714,419.

לא תועדו הכנסות של הארגון מכספי המדינה בשלוש השנים האחרונות.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:בהליכי מחיקה
הארגון הוקם בשנת:2015
מטרות הארגון:
לחקור, למפות, לנטר, לאסוף מידע, לנתח ולפעול לקידום המחקר, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, בנושא האתגרים הבטחוניים החדשים איתם מתמודדות ויתמודדו מדינות העולם במאה ה-21. לפתח כלים טכנולוגיים שיאפשרו מחקר, מיפוי, ניטור, ניתוח וקידום הידע והעיסוק הציבורי בנושא האתגרים הבטחוניים החדשים איתם מתמודדות ויתמודדו מדינות העולם במאה ה-21. להעריך, לבחור ולתמוך בתכניות מחקר ובפעולות מדעיות, בארץ ובעולם, בנושאים של אתגרים בטחוניים חדשים. לפעול לחינוך והסברה בארץ ובעולם אודות האיומים הבטחוניים העתידיים, מקורותיהם, סכנותיהם ודרכי פעולותם. לפעול על בסיס המחקר, הניתוח ואיסוף המידע של עמותה, להגנה על מדינת ישראל ואזרחיה בפני פגיעה בזכויות האזרח שלהם ובפני פעולות איבה שנוצרו כתוצאה מהאתגרים הבטחוניים החדשים איתם מתמודדות ויתמודדו מדינות העולם במאה ה-21. לצרכי קידום מטרותיה, תפעל העמותה בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים, לרכישת שירותים והפעלת פעילות ופרוייקטים משותפים וכן לתמוך, לממן ולתקצב בכל דרך, כל אדם או גוף אשר עיסוקם, פועלם ומטרותיהם תואמים את מטרות העמותה
כתובת:
יגאל אלון, 65, תל אביב - יפו
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר
המחזור הכספי המדווח לארגון בשנת 2016: 1,228,028 ₪
1,228,028 ₪
714,419 ₪
חציון בתחום המחקר, המדע והטכנולוגיה מבוסס על נתוני כל הארגונים הפעילים בתחום המחקר, המדע והטכנולוגיה אשר דיווחו על גובה המחזור הכספי באחת, או יותר, משלוש השנים האחרונות.
2016