דלג לתוכן עיקרי
עמותה

בית ראשית דגן (ע"ר)

מספר תאגיד
580579472
מחזור כספי שנתיהשנה האחרונה לגביה מוצג דיווח שנתי באתר "גיידסטאר"
לשנת 2018
₪-
תחום השיכון והבינוי

ארגון זה הוא עמותה העוסקת בתחום השיכון והבינוי

לא תועדו הכנסות של הארגון מכספי המדינה בשלוש השנים האחרונות.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:עמותה רשומה
הארגון הוקם בשנת:2013
מטרות הארגון:
להקים בבניה עצמית אזור או אזורי מגורים במקום או במקומות שונים בארץ עבור חבריה בלבד ובני משפחותיהם (להלן: אזור המגורים), על מנת לשפר את תנאי המגורים ואיכות החיים של חברים שיתקבלו לעמותה עפ"י קריטריונים שייקבעו על ידה, ובין השאר יחולו ההוראות הבאות: א.כל חבר יממן את מלוא עלות הנכסים להם יזכה כתוצאה מחברותו בעמותה או בקשר אליה. ב.כספי תרומות, מענקים, סיועים, מתנות והקצבות, אם יינתנו לעמותה, ישמשו לצרכים ציבוריים בלבד, כגון הוצאות העמותה כתאגיד, מבני ציבור, תשתית וכיו"ב. ג. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרות העמותה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה
כתובת:
אגודת ספורט הפועל, 2, ירושלים, 9695102
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר
המחזור הכספי המדווח לארגון בשנת 2018: 0.00 ₪
0.00 ₪
2,056,331 ₪
חציון בתחום השיכון והבינוי מבוסס על נתוני כל הארגונים הפעילים בתחום השיכון והבינוי אשר דיווחו על גובה המחזור הכספי באחת, או יותר, משלוש השנים האחרונות.
2018