דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אתנחתא - נחלים (ע"ר)

#580576890

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
תחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית

ארגון זה הוא עמותה העוסקת בתחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית

על פי הדיווח, הפעילות מרוכזת בהמרכז.

לא תועדו הכנסות של הארגון מכספי המדינה בשלוש השנים האחרונות.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:בהליכי מחיקה
הארגון הוקם בשנת:2013
מטרות הארגון:
קידום החינוך בישראל ע"י עזרה מכוונת לתלמידים ולמחנכים במוסד הלימודים שלהם. פעילות במספר מישורים שהמאפיין המשותף להם הוא דאגה לרווחת התלמידים בשעות הפנאי, תגבור הצלחות לימודיות וקידום פרויקטים חינוכיים לתלמידים ולמורים, בהתאם לשיתוף הפעולה מהמוסד החינוכי. העמותה רואה בחינוך כלי חשוב ורב ערך המוביל להצלחה ומוביליות חברתית. עזרה בשכ"ל להורים מתקשים בישיבת נחלים. מכירה של מוצרי מזון מסובסדים בישיבת נחלים. עזרה בשיעורים פרטיים במקצועות ליבה וקודש לתלמידים מעוטי יכולת. תיגבור ימי "הפנינג" בישיבת נחלים. פרסים לתלמידים מצטיינים. הבאת מרצים חיצוניים. לספק יעוץ והדרכה להורים במקום הלימודים הראוי לבנם. לספק יעוץ למחנכים ולהוות מתווכים בין מורים ובין מוסד הלימוד בו הם מלמדים. ליזום אירועים לימודיים, חברתיים, ספורטיביים, מוסיקליים, תקשורתיים ואחרים לקידום מטרותיה, לרבות אירועים להפצת הרעיון ולגיוס כספים ו/או דעת קהל. לגייס תרומות מתורמים בארץ ובחו"ל לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור. לעשות כל פעולה חוקית הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן. לתרום כספים ונכסים למטרות הדומות למטרות העמותה או לגופים העוסקים, בין היתר, במטרות הדומות למטרות העמותה ולהשתתף בכל דרך בפעולות גופים אלה ובלבד שהינם "מוסדות ציבור" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
כתובת:
ירדן, 95, נחלים, 49550
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר