דלג לתוכן עיקרי
עמותה

כניצה פורחת (ע"ר)

מספר תאגיד
580564201
מחזור כספי שנתיהשנה האחרונה לגביה מוצג דיווח שנתי באתר "גיידסטאר"
לשנת
₪-
תחום שירותי הרווחה

ארגון זה הוא עמותה העוסקת בתחום שירותי הרווחה

על פי הדיווח, הפעילות מרוכזת בירושלים.

לא תועדו הכנסות של הארגון מכספי המדינה בשלוש השנים האחרונות.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:בהליכי מחיקה
הארגון הוקם בשנת:2013
מטרות הארגון:
תמיכה כלכלית וחינוכית בנערות בסכנת נשירה ממשפחות מצוקה, מימון מלגות לימודים, סיוע להן בשכר לימוד ובצרכים אלמנטריים. הכוונה מקצועית לתעסוקה מתאימה. ליווי אישי ותמיכה לקראת נישואין - "הכנסת כלה"
כתובת:
הדולב, 26, בית שמש, 630
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר