דלג לתוכן עיקרי
עמותה

המכון הדמוקרטי - חברה וחינוך (ע"ר)

מספר תאגיד
580330660
מחזור כספי שנתיהשנה האחרונה לגביה מוצג דיווח שנתי באתר "גיידסטאר"
לשנת 2022
₪11,409,821
תחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית

ארגון זה הוא עמותה העוסקת בתחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית

המחזור הכספי השנתי המדווח האחרון (2022) , עמד על ₪11,409,821.

גובה המחזור הכספי השנתי החציוני של ארגונים הפועלים בתחום ודיווחו על פעילותם הוא ₪1,517,447.

סך הכנסות הארגון מהתקשרויות עם המדינה בשלוש השנים האחרונות ₪571,968.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:עמותה רשומה
הארגון הוקם בשנת:1998
מטרות הארגון:
קידום זכויות האדם באמצעות חינוך לדמוקרטיה ולהעצמת הדמוקרטיה בישראל ובעולם
כתובת:
יגאל אלון, 76, תל אביב - יפו
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר
המחזור הכספי המדווח לארגון בשנת 2022: 11,409,821 ₪
11,409,821 ₪
1,517,447 ₪
חציון בתחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית מבוסס על נתוני כל הארגונים הפעילים בתחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית אשר דיווחו על גובה המחזור הכספי באחת, או יותר, משלוש השנים האחרונות.
2022