דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קרנות השוטרים בישראל בע״מ (חל״צ)

#520035577

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
תחום שירותי הרווחה

ארגון זה הוא חל"צ העוסקת בתחום שירותי הרווחה

המחזור הכספי השנתי המדווח האחרון (2023) , עמד על ₪97,942,366.

גובה המחזור הכספי השנתי החציוני של ארגונים הפועלים בתחום ודיווחו על פעילותם הוא ₪1,034,193.

זהו הארגון הפעיל הותיק ביותר בתחום שירותי הרווחה בכל הארץ.

זהו הארגון הפעיל הותיק ביותר בתחום שירותי הרווחה במחוז ארציירושלים

לא תועדו הכנסות של הארגון מכספי המדינה בשלוש השנים האחרונות.

מחפשים מידע נוסף על עמותה או חברה לתועלת הציבור?
מבקשים לתקן פרטי מידע שגויים?
מידע בסיסי על ארגוני המגזר השלישי ודו"חות כספיים שנתיים שלהם מתפרסמים באתר גיידסטאר.
מומלץ לפנות אליהם לבירור או תיקון פרטים אלו.
למידע מפורט או מעמיק יותר לגבי ארגון ניתן לפנות ל רשם העמותות במשרד המשפטים או להזמין את תיק העמותה: מסמכים פנימיים, פרוטוקלים וכל מידע מתועד רשמי שאינו מוצג בגיידסטאר.

מיהו הארגון

הארגון בסטטוס:חל"צ רשומה
הארגון הוקם בשנת:1964
מטרות הארגון:
מטרות ציבוריות בלבד: לפעול ולדאוג לרווחת עמיתיה לרבות הגעה להסדרים מיטיבים עבור עמיתיה בקרב ספקי השירותים והמוצרים השונים, ארגון אירועים מיוחדים, סבסוד פעילויות נצרכות, תנאים מועדפים בכפרי הנופש של החברה ועוד
כתובת:
יפו, 97, ירושלים, 9434001
לעוד מידע על הארגון באתר גיידסטאר
המחזור הכספי המדווח לארגון בשנת 2023: 97,942,366 ₪
97,942,366 ₪
1,034,193 ₪
חציון בתחום שירותי הרווחה מבוסס על נתוני כל הארגונים הפעילים בתחום שירותי הרווחה אשר דיווחו על גובה המחזור הכספי באחת, או יותר, משלוש השנים האחרונות.
2023