דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  הגדלה רגילה
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תוספת הרשאה למשרד הביטחון

העברה למשרד הביטחון

11,300,000,000
אישור ועדה
12
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים - - 11,300,000,000 - -
00151101 הוצאות ביטחוניות --11,300,000,000--